Interpretacja humanistyczna dyskursów performatywnych
PDF

Słowa kluczowe

aesthetics
constantive
discourse
interpretation
performative

Jak cytować

Tarnowski , J. (2018). Interpretacja humanistyczna dyskursów performatywnych. Studia Europaea Gnesnensia, (18), 345–363. https://doi.org/10.14746/seg.2018.18.20

Abstrakt

Jerzy Kmita’s conception of humanistic interpretation is an appropriate reconstruction of communicative discourses, but it does not allow reconstruction of the non-communicative ones. In order to extend the range of application, I have employed John L. Austin’s performative-constative distinction, but have expanded its scope from speech acts to any discourses. As a result, the classification of discourse is as follows: explicit and implicit constatives, and explicit and implicit performatives. The efficacy of the new categorisation has been demonstrated with selected discourses sourced from the history of aesthetics.

 

https://doi.org/10.14746/seg.2018.18.20
PDF

Bibliografia

Ajdukiewicz K. 1975, Logika pragmatyczna, Warszawa.

Austin J.L. 1963, Performative-Constative, [w:] Ch.E. Caton (red.), Philosophy and Language, Urbana.

Austin J.L. 1970, Philosophcal Papers, red. J.O. Urmson i G.J. Warnock, Oxford.

Austin J.L. 1974, Performatywy i konstatacje, tłum. M. Hempliński, [w:] M. Hempoliński (red), Brytyjska filozofia analityczna, Warszawa, s. 235-244.

Austin J.L. 1975, How to Do Things with Words, red. J.O. Urmson i M. Sbisà, Oxford.

Austin J.L. 1993, Mówienie i poznawanie: rozprawy i wykłady filozoficzne, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa.

Białostocki J. 1953, Nicolas Poussin i teoria klasycyzmu, Wrocław.

Fritzhand M. 1975, Spór o „dobre racje” w etyce, [w:] I. Lazari-Pawłowska (red.), Metaetyka, Warszawa, s. 404-431.

Grodziński E. 1980, Wypowiedzi performatywne: z aktualnych zagadnień filozofii języka, Wrocław.

Habermas J. 1985, Die philosophische Diskurs der Moderne, Frankfurt am Main.

Hegel G.W.H. 1907, Phänemonologie des Geistes, Lepzig.

Hegel G.W.H. 1966, Wykłady o estetyce, 2, tłum. J. Grabowski i A. Landman, Warszawa.

Hegel G.W.H. 1967, Wykłady o estetyce, 3, tłum. J. Grabowski i A. Landman, Warszawa.

Hegel G.W.H. 1973, Vorlesungen über der Ästhetik, 2, Frankfurt am Main.

Hegel G.W.H. 2010, Fenomenologia ducha, tłum. A. Landman, Warszawa.

Hegel G.W.H. 2014, Vorlesungen über der Ästhetik [online]. Textlog [dostęp: 2014-10-11]. Dostępny w Internecie: <http://www.textlog.de/hegel_aesthetik.html>.

Hume D. 1730, A Treatise of Human Nature, London.

Kmita J. i L. Nowak, 1968, Studia nad teoretycznymi podstawami humanistyki, Poznań.

Kmita J. 1971, Z metodologicznych problemów interpretacji humanistycznej, Warszawa.

Kmita J. 1975, Wykłady z logiki i metodologii nauk dla studentów wydziałów humanistycznych, Warszawa.

Korolko M. 1990, Sztuka retoryki: przewodnik encyklopedyczny, Warszawa.

Landman A. 1964, Od redakcji, [w:] G.W.H. Hegel, Wykłady o estetyce, 1, tłum. J. Grabowski i A. Landman, Warszawa.

Piles de R. 1994, Wykład zasad malarstwa, [w:] Teoretycy, historiografowie i artyści o sztuce 1600-1700, wyb. i opr. J. Białostocki, red. nauk. i uzup. M. Poprzęcka i A. Zięba, Warszawa, s. 589-603.

Reichenbach H. 1975, O istocie ocen i norm moralnych, [w:] I. Lazari-Pawłowska (red.), Metaetyka, Warszawa, s. 88-112.

Ross A. 1975, Argumentacja i perswazja, [w:] I. Lazari-Pawłowska (red.), Metaetyka, Warszawa, s. 151-172.

Schopenhauer A. 1993, Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, tłum. B. i Ł. Konorscy, Warszawa.

Stendhal 1977, Salon 1824 roku, tłum. H. Morawska, [w:] Francuscy pisarze i krytycy o malarstwie, 2, Romantyzm: Antologia, wybór i oprac. H. Morawska, Warszawa.

Stendhal 1965, Wybór z pism różnych, tłum. F. Śniatecka-Wowerowa, oprac. J. Guze, Warszawa, s. 71-95.

Struve H. 2010, Dyletantyzm i krytyka, [w:] Wybór pism estetycznych, opr. J. Sztachelska, Kraków, s. 330-332.

Sygietyński A. 1951, Album Maksa i Aleksandra Gierymskich, [w:] idem, Pisma krytyczne, Warszawa, s. 299-409.

Tarnowski J. 2014, Wielki przełom: studium estetyki Stanisława Witkiewicza, Gdańsk.

Tatarkiewicz W. 1991, Historia estetyki, 3, Estetyka nowożytna, Warszawa.

Welsch W. 1998, Nasza postmodernistyczna moderna, tłum. R. Kubicki i A. Zeidler-Jani¬szew¬ska, Warszawa.

Witkiewicz S. 1971, Sztuka i krytyka u nas, Warszawa.

Zeidler-Janiszewska A. 1993/1995, Problem stosowalności interpretacji humanistycznej do postawangardowych i postmodernistycznych praktyk artystycznych, [w:] K. Zamiara (red.), Humanistyka jak autorefleksja kultury, Poznań, s. 99-121.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.