Zawsze w pobliżu. Ochrona prezydentów Rzeczypospolitej
PDF

Słowa kluczowe

assassination attempt on Gabriel Narutowicz
presidential protection
protective instructions
Belvedere
President Stanisław Wojciechowski
President Ignacy Mościcki

Jak cytować

Szumiec-Zielińska , E. (2022). Zawsze w pobliżu. Ochrona prezydentów Rzeczypospolitej. Studia Europaea Gnesnensia, (24), 9–27. https://doi.org/10.14746/seg.2022.24.1

Abstrakt

The paper discusses issues relating to the protection of the presidents in the Second Republic of Poland. Selected regulations are outlined to show the legal foundation on which a system for ensuring the safety of people protected by dedicated services was organized. Subsequently, the author shows how the presidential security operated so that the heads of state could feel safe at work, in their residences, during travels and leisure.

https://doi.org/10.14746/seg.2022.24.1
PDF

Bibliografia

Bibliografia

AAN, MSW Dopływ, sygn. 978, s. 80-83, Instrukcja o prowadzeniu służby ochronnej.

AAN, MSW sygn. 1105, s. 34., Uzupełnienie instrukcji o prowadzeniu służby ochronnej z 14.02.1925 r.

CAW, Dz. Rozk. Tjn. MSWoj. nr 6 z dnia 3 czerwca 1920 r., poz. 87.

CAW, Dod. Tjn. nr 30 do Dz. Rozk. MSWoj. nr 50 z dnia 19.12.1922 r., poz.149.

CAW, Dod. Tjn. nr 16 do Dz. Rozk. MSWoj. nr 25 z dnia 03.07.1923 r., poz.74.

CAW, Dod. Tjn. nr 19 do Dz. Rozk. MSWoj. nr 30 z dnia 14.08.1923 r., poz. 90.

CAW, Dod. Tjn. nr 26 do Dz. Rozk. MSWoj. nr 45 z dnia 27.11.1923 r., poz. 123.

CAW, Dod. Tjn. nr 5 do Dz. Rozk. MSWoj. nr 12 z dnia 26.03.1924 r., poz. 26.

CAW. Dod. Tjn. nr 13 do Dz. Rozk. MSWoj. nr 36 z dnia 9.09.1924 r., poz. 59.

CAW, Rozk. Dz. MSWoj. nr 7 z dnia 12.01.1923 r., p. 5.

CAW, KWPR, sygn. I.300.66.11., Instrukcja dla warty belwederskiej z 15.01.1923 r.

CAW, KWPR, sygn. I.300.66.11., Instrukcja dla warty belwederskiej z 26.11.1924 r.

CAW, Dod. Tjn. nr 5 do Dz.Rozk. MSWoj., nr 17 z dnia 26.06.1926 r., poz. 12.

Monitor Polski, nr 286, Warszawa, 16 grudnia 1922.

Chojnowski A. 1992, Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław.

Comte H. 1975, Zwierzenia adiutanta w Belwederze i na Zamku, Warszawa.

Demonstracja, Kurier Warszawski 250, 1924, s. 5-6.

Drozdowski M.M. 2004, Gabriel Narutowicz Prezydent RP we wspomnieniach, relacjach i dokumentach, Warszawa.

Garlicki A. 2017, Józef Piłsudski 1867-1935, Kraków.

Haller S., Wypadki warszawskie od 12 do 15 maja 1926 r., Kraków 1926. https://doi.org/10.5962/p.321679 DOI: https://doi.org/10.5962/p.321679

Jędrzejewicz W., Cisek J. 2007, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935, Kraków-Łomianki.

Kijeński S. 1923, Proces Eligiusza Niewiadomskiego, Warszawa.Zawsze w pobliżu 27

Korwin-Sokołowski A.L. 2015, U boku Marszałka. Wspomnienia Szefa Sztabu, Warszawa.

Lepecki M. 1987, Pamiętnik adiutanta Marszałka Piłsudskiego, Warszawa.

Litwiński R. 2005, Ochrona dostojników państwowych przez policję w II Rzeczypospolitej, Niepodległość, LV, Warszawa.

Nowak J. 1938, Wspomnienia z ławy rządowej, Warszawa.

Oświadczenie Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej, Kurier Warszawski 339, 1922, s. 5-6.

Pan Narutowicz przyjął wybór, Kurier Warszawski 339, 1922, s. 4.

Piłsudski J. 1923, Wspomnienie o Gabrielu Narutowiczu, Warszawa.

Piłsudski J. 1937, Pisma, V, Warszawa.

Sprawozdanie stenograficzne z 5 posiedzenia Sejmu Rzeczpospolitej z dnia 21 grudnia 1922 r. [online]. Biblioteka Sejmowa [dostęp: 2022-09-14]. Dostępny w Internecie: <https://bs.sejm.gov.pl/exlibris/aleph/a22_1/apache_media/7A6RSLK7L89QY3NIMGNMDL3SH4QINF.pdf>.

Szostak J. 2019, Moja służba Niepodległej, Warszawa.

Urbankowski B. 2014, Józef Piłsudski marzyciel i strateg, Poznań.

Zabójstwo Prezydenta. Komunikat urzędowy, Kurier Warszawski 345, 1922, s. 8.

Zaniedbania, Rzeczpospolita 344, 1922, s. 1.