Polityka państwowa Ukrainy wobec zapewniania praw polskiej mniejszości narodowej
PDF

Słowa kluczowe

polityka państwa
mniejszości narodowe
polskie mniejszości narodowe
kultura
szkoła
centra edukacyjne i kulturowe

Jak cytować

Krasiwski, O., & Pidberezhnyk, N. (2022). Polityka państwowa Ukrainy wobec zapewniania praw polskiej mniejszości narodowej. Studia Europaea Gnesnensia, (24), 49–64. https://doi.org/10.14746/seg.2022.24.3

Abstrakt

This paper analyses legal guarantees and exercise of rights and freedoms to which the Polish national minority in Ukraine is entitled. In particular, the authors characterize Ukrainian legislation, Ukrainian-Polish bilateral agreements and international treaties which, having been ratified by Ukraine, constitute a commitment to ensuring ethnocultural rights of national minorities, including Poles. All those instruments corroborate that the state policy of protecting national minorities in Ukraine complies with international standards. Further analyses are concerned with the activities of Polish cultural and educational centers and organizations, secondary schools with Polish language of instruction and changes in the functioning of the latter under Ukrainian legislation, demonstrating that one of the priorities of the Ukrainian state policy towards the Polish minority is to protect its national and cultural rights and freedoms.

https://doi.org/10.14746/seg.2022.24.3
PDF

Bibliografia

Bibliografia

Аimashi 2006, Realizatsiia prav natsionalnykh menshyn v Ukraini.

Andriiash 2013, Derzhavna etnopolityka Ukorainy v umovakh hlobalizatsii.

Antoniuk 2005, Osnovy etnopolityky.

Bilyi orel 2020, Suchasna polska osvita [online]. Ofitsiina storinka Kulturno-Osvitnoho Tsentru Polskoi Natsionalnoi Menshyny „Bilyi Orel” [dostęp: 2021-03-20]. Dostępny w Internecie: <https://www.polcentrum.com/>.

Chetverta dopovid Ukrainy pro vykonannia Ramkovoi konventsii Rady Yevropy pro zakhyst natsionalnykh menshyn, 2017 [online]. Detektor [dostęp: 2022-03-21]. Dostępny w Internecie: <https://detector.media/infospace/article/122781/2017-01-31-chetverta-dopovid-ukraini-provikonannya-ramkovoi-konventsii-radi-evropi-pro-zakhist-natsionalnikh-menshin/>.

Deklaratsiia prav natsionalnostei Ukrainy 1991, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 53, s. 799.

Dohovir mizh Ukrainoiu i Respublikoiu Polshcha pro dobrosusidstvo, druzhni vidnosyny i spivrobitnytstvo, 17.09.1992, N 2611-XII. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1018915307554

Federatsiia Polskykh Orhanizatsii v Ukraini. Dim Polskyi v Kyievi 2020 [online]. Dim Polskyi [dostęp: 2022-04-05]. Dostępny w Internecie: <http://dom-polski.org.ua/uk/pro-nas/>.

Kalakura O. 2005, Poliaky na zemliakh Ukrainy: mentalno-etnohrafichnyi portret XX stolittia, Kurasivski chytannia, Naukovi zapysky, 30, 1, s. 173-186.

Konstytutsiia Ukrainy 1996, Zakon Ukrainy, VVR 30, 141.

Kotyhorenko W. 2007, Movnyi aspekt derzhavnoi etnopolityky v Ukraini, tratehichni priorytety. Humanitarnyi rozvytok ta suspilno-politychni protsesy 2 (3), s. 137-146.

Lemak V., Lemak O., 2014, Zakonodavstvo pro natsionalni menshyny v Ukraini: pytannia vdoskonalennia. V: Derzhavotvorennia. Visnyk Tsentralnoi vyborchoi komisii, 1 (28), 70-73.

Litsei 3 Ivano-Frankivsk 2020, [online]. Litsei 3 [dostęp: 2022-04-07]. Dostępny w Internecie: <https://school3.if.ua/about>.

Lvivska oblast, Informatsiina systema upravlinnia osvitoiu. Mostyskyi raion 2020 [online]. ISUO [dostęp: 2022-04-08]. Dostępny w Internecie:<https://lv.isuo.org/koatuu/schoolslist/id/4622400000>.

Lvivska oblast, Informatsiina systema upravlinnia osvitoiu. Upravlinnia osvity departamentu humanitarnoi polityky LMR 2020 [online]. ISUO [dostęp: 2022-04-07]. Dostępny w Internecie: <https://lv.isuo.org/authorities/view/id/681>.

MON pereviryt, na shcho pishla subventsiia na kabinety ukrainskoi movy dlia shkil natsmenshyn – narazi z vydilenykh 46,8 mln. hrn. Vykorystano 80%, 2018 [online]. MON [dostęp: 2022-04-07]. Dostępny w Internecie: <https://mon.gov.ua/ua/news/mon-perevirit-na-sho-pishla-subvenciya-na-kabineti-ukrayinskoyi-movi-dlya-shkil-nacmenshin-narazi-z-vidilenih-468-mln-grn-vikoristano-80>.

Novyny Rady predstavnykiv hromadskykh obiednan korinnykh narodiv, natsionalnykh menshyn Ukrainy, 2019 [online]. Rada natsіonalinikh spіlinot Ukraїni [dostęp: 2022-04-07]. Dostępny w Internecie: <http://www.radaspilnot.org.ua/novini-radi-predstavnikiv-gromadskix-ob-yednan-korinnix-narodiv-nacionalnix-menshin-ukraini/>.

Ovcharenko L. 2014, Do pytannia pro zabezpechennia vyborchykh prav natsionalnykh menshyn Ukrainy, Derzhavotvorennia. Visnyk Tsentralnoi vyborchoi komisii, 1 (28), s. 74-76.

Polskyi dim u Lvovi bude viddano do vzhytku nastupnoho roku, 2018 [online]. Polskie Radio [dostęp: 2022-04-07]. Dostępny w Internecie: <http://archiwum.polradio.pl/5/38/Artykul/353676>.

Pro kilkist ta sklad naselennia Ukrainy za pidsumkamy Vseukrainskoho perepysu naselennia 2001 roku 2001 [online]. Dyerjstat Ukraїni [dostęp: 2022-03-15]. Dostępny w Internecie: <http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/>.

Pro kulturu 2011, Zakon Ukrainy, VVR 24, 168.

Pro natsionalni menshyny Ukraini 1992, Zakon Ukrainy, VVR 36, 529.

Pro osvitu 2017, Zakon Ukrainy, VVR 38-39, 380.

Pro povnu zahalnu seredniu osvitu, 2020, Zakon Ukrainy, VVR 31, 226.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Radu predstavnykiv hromadskykh obiednan korinnykh narodiv, natsionalnykh menshyn Ukrainy pry Ministerstvi osvity i nauky Ukrainy: Nakaz ministerstva osvity i nauky Ukrainy 606 vid 7.06.2018.

Ramkova konventsiia pro zakhyst natsionalnykh menshyn 1995, Konventsiia Rady Yevropy vid 1.02.1995, N 703/97-VR.

Tovarystvo Polskoi kultury vidznachaie 30-richchia 2018 [online]. LOVA [dostęp: 2022-04-10]. Dostępny w Internecie: <https://loda.gov.ua/news?id=40377>.

Tsentr polskoi kultury ta yevropeiskoho dialohu v Ivano-Frankivsku, 2020 [online]. CKPiDE [dostęp: 2022-04-10]. Dostępny w Internecie: <http://www.ckpide.eu/ua/o-nas/misja-i-zadania>.

Typove polozhennia pro kulturno-osvitnii tsentr natsionalnykh menshyn Ukrainy 2004, Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy, Derzhavnoho komitetu Ukrainy u spravakh natsionalnosteita mihratsii 6.10.2004, N 778/49.

Uhoda pro pryntsypy spivrobitnytstva mizh Ukrainoiu ta Respublikoiu Polshcha po zabezpechenniu prav natsionalnykh menshyn, 1.02.1994, Dokumyent 616_194.