Wieś gnieźnieńska w powstaniu Wielkopolskim 1918/1919
PDF

Słowa kluczowe

Uprising,
creative works
village
insurgent
independence

Jak cytować

Karwat, J. (2022). Wieś gnieźnieńska w powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 . Studia Europaea Gnesnensia, (24), 165–185. https://doi.org/10.14746/seg.2022.24.9

Abstrakt

The paper outlines how the citizenry of the Gniezno countryside contributed in the Greater Poland Uprising, showing the key role that the region played in the victorious military action. The reader is acquainted with the leading insurgent figures and national activists of all municipalities of the then counties of Gniezno and Witkowo.

https://doi.org/10.14746/seg.2022.24.9
PDF

Bibliografia

Barłóg A. 2008, Udział kobiet w powstaniu wielkopolskim 1918-1919, Poznań.

Bauer P. 1981, Udział Czerniejewa w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919, [w:] B. Polak (red.), Studia z dziejów Czerniejewa i okolic, Czerniejewo, s. 106-143.

Cieślawski J. 1925, Powstanie Polski. Opis rewolucji w Witkowie w 1918 r., Krotoszyn.

Drogi do niepodległości 2018,. Trzemeszno w powstaniu wielkopolskim 1918-1919, A. Leśniewski (red.), Trzemeszno.

Dzieje Gniezna, Pierwszej stolicy Polski 2016, red. J. Dobosz, Gniezno.

Dzieje Witkowa 2010, red. H. Hauser, Poznań.

Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego 1918, Poznań.

Fenrych T. 1920, Powstanie Wielkopolskie, I Front Północny. Na podstawie aktów i meldunków, Poznań.

Fenrych Z. 2019, Tadeusz, Stanisław i Władysław Fenrychowie, Warszawa.

Frąckowiak A., Krąkowski B. 2014, Dzieje Ziemi Kiszkowskiej, Kiszkowo.

Ganińska H. 2017, Powstańcy wielkopolscy ziemi powidzkiej. Powidzanom na 100. Rocznicę, Powidz-Poznań.

Gemeindelexikon für Provinz Posen 1908, Berlin.

Karwat J. 2002, Od idei do czynu. Myśl i organizacje niepodległościowe w Poznańskiem w latach 1887-1919, Poznań.

Karwat J. 2012, Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w historiografii i kulturze, Poznań.

Karwat J. 2018, Ziemia gnieźnieńska w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, Gniezno.

Kiełbowski W. 2018, Cześć powstańcom wielkopolskim 1918-1919 z Czerniejewa i okolic, Gniezno.

Księża społecznicy w Wielkopolsce 1894-1919, Słownik biograficzny 1992, 2007, 208, 2009, red. H. Szatkowski, L. Wilczyński, I (A-H), II (I-O), II (P-S), IV (Ś-Ż), Gniezno.

Kubiak S., Łozowski F. 1959, Rady Robotniczo-Żołnierskie w Wielkopolsce 1918-1919, Poznań.

Powstańcy wielkopolscy 2005-2018, Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, red. B. Polak, I-XV, Poznań.

Rogalski E. 1936, Kompania kłeckowska 28/28 XX 1918 r – 16 II 1919 r., Jarocin.

Rzepecki K. 1919, Powstanie Grudniowe w Wielkopolsce 27 XII 1918, Poznań 1919.

Szczepaniak M., Źródła archiwalne i materiały historyczne do dziejów powstania wielkopolskiego przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu Oddział w Gnieźnie i w Izbie Tradycji Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie, [w:] G. Kucharski (red.), Ziemia Gnieźnieńska w powstaniu wielkopolskim 1918-1919, Gniezno.

Topolski J., Polak B. 1978, Gniezno i ziemia gnieźnieńska, Walka o wolność narodową i społeczną 1918-1945, Gniezno.

Tygodnik Urzędowy Naczelnej Rady Ludowej 1919, 1-72, Poznań.

Wieliczka Z. 1964, Powiat witkowski w okresie rewolucji niemieckiej 1918/1919, Kurytyba.

Wygocki Z. 1988, Gniezno i powiat gnieźnieński w powstaniu wielkopolskim 1918-1919, Poznań.