O mniejszości greckiej w Kaliszu
PDF

Słowa kluczowe

Kalisz
mniejszość grecka

Jak cytować

Waszak, D. (2022). O mniejszości greckiej w Kaliszu. Studia Europaea Gnesnensia, (24), 183–187. https://doi.org/10.14746/seg.2022.24.10

Abstrakt

Marcin Mikołajczyk, Grecka wspólnota w Kaliszu,Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2018, ss. 234.

https://doi.org/10.14746/seg.2022.24.10
PDF

Bibliografia

Balard M. 1995, The Greeks of Crimea under Genoese Rule in the XIV th and XV th Centuries, Dumbarton Oak Papers, 49, s. 23-32 https://doi.org/10.2307/1291706 DOI: https://doi.org/10.2307/1291706

Czebreszczuk J. 2013, Mysterious Raw Material from the Far North: Amber in Mycenaean culture, [w:] S. Bergerbrant, S. Sabatini (red.), Counterpoint: Essays in Archaeology and Heritage Studies in Honour of Professor Kristian Kristiansen, Oxford, s. 557-563.

Grammenos D.V., Petropoulos E.K. (red.) 2003, Ancient Greek Colonies in the Black Sea, I-II, Thessaloniki.

Harding A., Hughes-Brock H., Beck C.W. 1974, Amber in Mycenean World, The Annual of the British School at Athens, 69, s. 145-172. https://doi.org/10.1017/S0068245400005505 DOI: https://doi.org/10.1017/S0068245400005505

Hryszko R. 2004, Z Genui nad Morze Czarne. Z kart obecności gospodarczej na północno-zachodnich wybrzeżach Morza Czarnego u schyłku średniowiecza, Kraków.

Hryszko R. 2012, Januensis ergo mercator. Działalność gospodarcza Genueńczyków w ziemi lwowskiej na tle kontaktów Polski z czarnomorskimi koloniami Genui w XV wieku, Kraków.

Milewska-Waźbińska B. 2008, The Literary Heritage of Jesuits of the Polish-Lithuanian Commonwealth, Journal of Jesuit Studies 5, s. 421-440. https://doi.org/10.1163/22141332-00503005 DOI: https://doi.org/10.1163/22141332-00503005

Rădvan L. 2010, At Europe's Borders: Medieval Towns in the Romanian Principalites, trans. V. Cîrdei, Leiden-Boston.

https://doi.org/10.1163/ej.9789004180109.i-618 DOI: https://doi.org/10.1163/ej.9789004180109.i-618