Joannici w Polsce
PDF

Słowa kluczowe

Joannici
zakony
komandorie
przeoraty
baliwaty

Jak cytować

Wasilkiewicz, K. (2022). Joannici w Polsce. Studia Europaea Gnesnensia, (24), 189–194. https://doi.org/10.14746/seg.2022.24.11

Abstrakt

Tadeusz Wojciech Lange, Przeoraty  – baliwaty  – komandorie. Zakon św. Jana Jerozolimskiego i jego placówki na terenie Polski, Wydawnictwo Inforteditions, Szlakiem krucjat, XIII, Zabrze-Tarnowskie Góry 2021, ss. 257.

https://doi.org/10.14746/seg.2022.24.11
PDF

Bibliografia

Gahlbeck Ch. 1999, Der Oder-Drage-Raum in voraskanischer Zeit. Grosspolen, Schlesien und Pommern im Wettstreit um den Besitz der späteren Neumark, Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands. Zeitschrift für vergleichende und preußische Landesgeschichte 45, s. 1-97.

Gahlbeck Ch. 2007a, Grüneberg (Golice). Kommende des Johanniterordens, [w:] H.D. Heimann, K. Neitmann, W. Schich i in. (red.), Brandenburgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stifte und Kommenden bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, 1, Berlin, s. 551-558.

Gahlbeck Ch. 2007b, Lagow (Łagów). Kommende des Johanniterordens, [w:] H.D. Heimann, K. Neitmann, W. Schich i in. (red.), Brandenburgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stifte und Kommenden bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, 2, Berlin, s. 723-743.

Gahlbeck Ch. 2007c, Zielenzig (Sulęcin), Kommende des Templerordens, [w:] H.D. Heimann, K. Neitmann, W. Schich i in. (red.), Brandenburgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stifte und Kommenden bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, 2, Berlin, s. 1338-1344.

Gahlbeck Ch. 2014, Lagow (Łagów) oder Sonnenburg (Słońsk). Zur Frage der Residenzbildung in der Ballei Brandenburg der Johanniter von 1317 bis 1527, [w:] Ch. Gahlbeck, H.D. Heimann, D. Schumann (red.), Regionalität und Transfergeschichte. Ritterordenskommenden der Templer und Johanniter im nordöstlichen Deutschland und in Polen, Berlin, s. 271-337.

Gahlbeck Ch. 2016, Strukturreform um der Wirtschaftlichkeit willen? Die Ballei Brandenburg der Johanniter unter Herman von Warberg nach 1350, Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 62, s. 97-134. https://doi.org/10.1515/jgod-2016-0104 DOI: https://doi.org/10.1515/jgod-2016-0104

Gahlbeck Ch. 2017, Eine Ballei wird evangelisch. Selbstbehauptung und Wandel der Johanniter-Ballei Brandenburg in der Zeit der Reformation und des beginnenden Absolutismus, [w:] E. Bünz, H.D., Heimann, K. Neitmann (red.), Reformationen vor Ort. Christlicher Glaube und konfessionelle Kultur in Brandenburg und Sachsen im 16. Jahrhundert, Berlin, s. 106-134

Hoogeweg H. 1925, Die Stifter und Klöster der Provinz Pommern, 2, Stettin.

Klassa B. 1998, Polscy joannici w XVII wieku, Morze Zjawisk. Pismo Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego 1, s. 15-24.

Klassa B. 2000, Kazimierz Sprawiedliwy a joannici. Uwagi polemiczne, Studia Historyczne 43, 1, s. 145-161.

Klassa B. 2001, Zakon joannitów i początki jego obecności w Starogardzie Gdańskim, [w:] H. Paner, J. Stachulski (red.), Szpitalnicy św. Jana na Ziemi Starogardzkiej, Starogard Gdański-Gdańsk, s. 13-50.

Klassa B. 2012, Siedziby joannitów na ziemiach polskich do 1312 roku, Zielona Góra.

Lange T.W. 1994a, Szpitalnicy, joannici, kawalerowie maltańscy, Poznań.

Lange T.W. 1994b, Joannici na Pomorzu Gdańskim. Stan badań – interpretacje – próba syntezy, Zapiski Historyczne 59, 4, s. 7-19.

Lange T.W. 1998, Władze II Rzeczypospolitej a Zakon Maltański, Przegląd Historyczny 89, 3, s. 431-442.

Lange T.W. 2000, Zakon Maltański w Drugiej Rzeczypospolitej 1919-1939, Poznań.

Smoliński M. 2011a, Krajobraz sporu. Joannici wobec Władysława Łokietka, Jana Luksemburskiego i książąt śląskich w latach dwudziestych i na początku trzydziestych XIV wieku, [w:] J. Sochacki, A. Teterycz-Puzio (red.), A Pomerania ad ultimas terras. Studia ofiarowane Barbarze Popielas-Szultce w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Słupsk, s. 333-349.

Smoliński M. 2011b, Die Johanniter und die Eroberung Pommerellens durch den Deutschen Orden, Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica 16, s. 105-124. https://doi.org/10.12775/OM.2011.007 DOI: https://doi.org/10.12775/OM.2011.007

Smoliński M. 2012, Sąsiedztwo cystersów z Pelplina oraz joannitów z Lubiszewa i Skarszew w świetle Kroniki pelpińskiej, Rydwan. Roczniki Muzealne Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim 7, s. 97-111.

Smoliński M. 2013, Joannici wobec polityki Kazimierza Wielkiego w latach 30. XIV wieku, Studia z Dziejów Średniowiecza 17, s. 181-206.

Smoliński M. 2014, Zur Geschichte der Johanniter und ihrer politischen Rolle in Polen bis zum Jahre

, [w:] Ch. Gahlbeck, H.D. Heimann, D. Schumann (red.), Regionalität und Transfergeschichte. Ritterordenskommenden der Templer und Johanniter im nordöstlichen Deutschland

und in Polen, Berlin, s. 77-90.

Wybranowski D. 1999, Fundacja komandorii joannitów w Goleniowie na tle stosunków księcia Bogusława IV z zakonami rycerskimi w latach 1280-1291, Przegląd Zachodniopomorski 14, 3, s. 9-23.

Wybranowski D. 2001a, Recepcja idei wypraw krzyżowych i echa „misji pruskiej” na Pomorzu Zachodnim w XII-XIII wieku, Przegląd Zachodniopomorski 16, 4, s. 7-36.

Wybranowski D. 2001b, Jeszcze raz o konflikcie Barnima I z joannitami ze Stargardu i Korytowa z lat 1268-1271. Próba identyfikacji osób wasali książęcych z dokumentów Alberta Wielkiego, Przegląd Zachodniopomorski 16, 3, 2001, s. 7-40.

Wybranowski D. 2016, Działalność i skład osobowy domów zakonu joannitów w Księstwie Pomorskim w pierwszej połowie XIV wieku, Studia z Dziejów Średniowiecza 20, s. 339-370.