Stosunek Kościoła katolickiego do żydów w czasie pontyfikatu Grzegorza IX (1227-1241). Analiza problemu na podstawie C. 1-19, X, V, 6
PDF

Słowa kluczowe

canon law
Gregory IX
Decretals
Jews
Middle Ages

Jak cytować

Mrozek, K. A. (2016). Stosunek Kościoła katolickiego do żydów w czasie pontyfikatu Grzegorza IX (1227-1241). Analiza problemu na podstawie C. 1-19, X, V, 6. Studia Europaea Gnesnensia, (13), 37–57. https://doi.org/10.14746/seg.2016.13.2

Abstrakt

The chief purpose of the article is to show the position of the Catholic Church towards Jews, as manifested in a selected fragment of Decretales of Gregory IX. Medieval canon law regulated the relations between Christian and Jews in the domains of cult and everyday life. The 19 canons which the relevant fragment comprises were assigned to three categories: laws relating to cult, laws concerning economic issues, and laws providing for the protection of Jews.

https://doi.org/10.14746/seg.2016.13.2
PDF

Bibliografia

Brundage J.A., Intermarriage between Christians and Jews in Medieval Canon Law, Jewish History 3, 1, 1988, s. 25-40.

Chazan R., The Condemnation of the Talmud Reconsidered (1239-1248), Proceedings of the American Academy for Jewish Research 55, 1988, s. 11-30.

Codex Iuris Canonici. Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984.

Cohen J., Scholarship and Intolerance in the Medieval Academy: The Study and Evaluation of Judaism in European Christendom, The American Historical Review 91, 3, 1986, s. 592-613.

Dębiński A., Church and Roman Law, Lublin 2010.

Duggan A.J., Conciliar Law 1123-1215: The Legislation of the Four Lateran Councils, [w:] W. Hartmann, K. Pennington (red.), The History of Medieval Canon Law in the Classical Period, 1140-1234. From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX, Washington 2008, s. 318-366.

Flusser D., Chrześcijaństwo religią żydowską. Esseńczycy a chrześcijaństwo, Warszawa 2003.

Gabriel A.L., The Conflict Between the Chancellor and the University of Masters and Students at Paris During the Middle Ages, [w:] A. Zimmermann (red.), Die Auseinandersetzungen an der Pariser Universität im XIII. Jahrhundert, Berlin-New York 1976, s. 106-154.

García y García A., The Fourth Lateran Council and the Canonists, [w:] W. Hartmann, K. Pennington (red.), The History of Medieval Canon Law in the Classical Period, 1140-1234. From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX, Washington 2008, s. 367-378.

Grabois A., The Hebraica Veritas and Jewish-Christian Intellectual Relations in the Twelfth Century, Medieval Academy of America 50, 4, 1975, s. 613-634.

Guriewicz A., Kultura i społeczeństwo średniowiecznej Europy. Exempla XIII wieku, Warszawa 1997.

Hastings A. (red.), Historia chrześcijaństwa, Warszawa 2002.

Hemperek P., Góralski, W., Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego, Lublin 1995.

Horoszewicz M., Przez dwa millenia do rzymskiej Synagogi. Szkice o ewolucji postawy Kościoła katolickiego wobec Żydów i judaizmu, Warszawa 2001.

Johnson P., Historia Żydów, Kraków 2004.

Kootz W., Bamberg. Stadtführer durch die historische Altstadt mit Ausflügen in das sehenswerte Umland, Ubstadt-Weiher 2006.

Kuttner S., Raymond of Peñafort as editor: The “decretales” and “constitutiones” of Gregory IX, Bulletin of Medieval Canon Law 12, 1982, s. 65-80. Le Goff J., Apogeum chrześcijaństwa ok. 1180-ok. 1330, Warszawa 2003.

Lewis C.S., Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej, Kraków 1995.

Mundy J.H., Europa średniowieczna 1150-1309, Warszawa 2001.

Paravicini Bagliani A., Kościół rzymski od Innocentego III do Grzegorza X, [w:] A. Vauchez (red.), Ekspansja Kościoła rzymskiego 1054-1274, Warszawa 2001, s. 441-482.

Pennington K., The Decretalists 1190-1234, [w:] W. Hartmann, K. Pennington (red.), The History of Medieval Canon Law in the Classical Period, 1140-1234. From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX, Washington 2008, s. 211-245.

Plöchl W.M., Geschichte des Kirchenrechts. Band II: Das Kirchenrecht der abendländischen Christenheit 1055 bis 1517, Wien-München 1962.

Poliakov L., Historia antysemityzmu. Epoka wiary, Kraków 2008.

Revel-Neher E., „By Means of Colors”: A Judeo-Christian Dialogue in Byzantine Iconography, [w:] R. Bonfil (red.), Jews in Byzantium. Dialectics of Minority and Majority Cultures, Leiden 2012, s. 501-534.

Ryś G., Inkwizycja, Kraków 1998.

Saltman A., Pseudo-Jerome in the Commentary of Andrew of St. Victor on Samuel, The Harvard Theological Review 67, 3, 1974, s. 195-253.

Stow K.R., Papal and Royal Attitudes toward Jewish Lending in the Thirteenth Century, Association for Jewish Studies Review 6, 1981, s. 161-184.

Vauchez A., Chrześcijanie wobec niechrześcijan, [w:] A. Vauchez (red.), Ekspansja Kościoła rzymskiego 1054-1274, Warszawa 2001, s. 580-606.

Voragine J. de, Złota legenda. Wybór, Warszawa 2000.

Winowski L., Innowiercy w poglądach uczonych zachodniego chrześcijaństwa XIII-XIV wieku, Wrocław 1985.