Nr 13 (2016)

Spis treści

. .
Spis treści
PDF

Idee

Agata A. Kluczek
9-36
O wieloznaczności monet typu DEAE SEGETIAE albo Segetia versus Segeta
https://doi.org/10.14746/seg.2016.13.1
PDF
Kinga Anna Mrozek
37-57
Stosunek Kościoła katolickiego do żydów w czasie pontyfikatu Grzegorza IX (1227-1241). Analiza problemu na podstawie C. 1-19, X, V, 6
https://doi.org/10.14746/seg.2016.13.2
PDF
Przemysław Stasiewicz
59-75
Retoryczny aspekt polemiki religijnej z perspektywy listu Stanisława Hozjusza do Marcina Kromera z 15 kwietnia 1551 roku
https://doi.org/10.14746/seg.2016.13.3
PDF
Marek Błaszczyk
77-87
Antropologia wolności w filozofii Sartre’a i Lévinasa
https://doi.org/10.14746/seg.2016.13.4
PDF
Przemysław Kantyka
89-98
Anglikanizm i odrodzenie katolicyzmu na tle sytuacji religijnej w XIX-wiecznej Anglii
https://doi.org/10.14746/seg.2016.13.5
PDF
Karin Wawrzynek
99-119
Iluzja i deziluzja. Dążenie do wolności pokolenia '68 i jego konsekwencje na przykładzie próby odnalezienia siebie, dziecka tego pokolenia, w powieści Zoe Jenny pt. „Kwietny pył”
https://doi.org/10.14746/seg.2016.13.6
PDF (Deutsch)
Jerzy Ochman
121-161
Religia w służbie polityki. Mistyka syjonizmu religijnego
https://doi.org/10.14746/seg.2016.13.7
PDF
Roberto Gérman Zurriarián
163-172
Wybrane spostrzeżenia biskupów hiszpańskich względem ustaw dotyczących tożsamości jednostki, rodziny i edukacji
https://doi.org/10.14746/seg.2016.13.8
PDF (English)
Tatyana A. Terekhova, Olesya B. Bolshakova
173-186
Teoretyczna analiza koncepcji międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej
https://doi.org/10.14746/seg.2016.13.9
PDF (English)
Andrzej Pawlik
187-200
Filozofia religii Abrahama Joshuy Heschela - mistycyzm bez magii?
https://doi.org/10.14746/seg.2016.13.10
PDF
Piotr Pawlak
201-223
Charakter dyskusji politycznej na portalach informacyjnych. Studium przypadku
https://doi.org/10.14746//seg.2016.13.11
PDF
Eliza Grzelakowa
225-247
Językowo-kulturowa kreacja starości
https://doi.org/10.14746/seg.2016.13.12
PDF
Magdalena Żmuda-Trzebiatowska
249-266
Szwed i Polak czytają „Underdoga”. Kulturowe uwarunkowania recepcji dzieła literackiego
https://doi.org/10.14746/seg.2016.13.13
PDF
Minoo Asdjodi
267-288
Kontekst kulturowy a uczenie się
https://doi.org/10.14746/seg.2016.13.14
PDF (English)