Charakter dyskusji politycznej na portalach informacyjnych. Studium przypadku
PDF

Słowa kluczowe

politics
aggression
cyber-violence
pluralism
forum

Jak cytować

Pawlak, P. (2016). Charakter dyskusji politycznej na portalach informacyjnych. Studium przypadku. Studia Europaea Gnesnensia, (13), 201–223. https://doi.org/10.14746//seg.2016.13.11

Abstrakt

The article offers a two-dimensional analysis of the discussion forums on Polish news and information websites, as a public space of political discourse. The author employed statistical analysis for quality variables and interpretation of narrative patterns. The primary aim of the study was to determine the nature of debate in the area under consideration, in the context of exacerbated political dispute. The obtained results were compared with previous findings of this author.

https://doi.org/10.14746//seg.2016.13.11
PDF

Bibliografia

Adorno T.W., Horkheimer M., Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne, Warszawa

Bourdieu P., Passeron J.C., Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa 1990.

CBOS: ponad połowa Polaków ufa prezydentowi Andrzejowi Dudzie [online]. Onet.pl, 23.12.2015 [dostęp: 2015-12-29]. Dostępny w Internecie: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/cbos-ponad-polowa-polakow-ufa-prezydentowi-andrzejowi-dudzie/5rf3bl.

CBOS: rząd Szydło ma więcej przeciwników niż zwolenników [online]. Onet.pl, 21.12.2015 [dostęp: 2015-12-29]. Dostępny w Internecie: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/cbos-rzadszydlo-ma-wiecej-przeciwnikow-niz-zwolennikow/lckete.

Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny, perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2005. de Sutter P., Szaleńcy u władzy, Warszawa 2009.

Fabisiak M., Zaskakujący wynik sondażu. PiS liderem, Kukiz drugi. Nowoczesna tylko 6 proc. poparcia, 23.12.2015 [online]. Wp.pl [dostęp: 2015-12-29]. Dostępny w Internecie: http://wiadomosci.wp.pl/kat,36474,title,Zaskakujacy-wynik-sondazu-PiS-liderem-Kukizdrugi-Nowoczesna-tylko-6-proc-poparcia,wid,18065397,wiadomosc.html.

Grudniowe badanie CBOS: ponad połowa Polaków ufa prezydentowi Andrzejowi Dudzie [online]. Wp.pl, 23.12.2015 [dostęp: 2015-12-29]. Dostępny w Internecie: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1025897,title,Grudniowe-badanie-CBOS-ponad-polowa-Polakow-ufa-prezydentowi-Andrzejowi-Dudzie,wid,18064770,wiadomosc.html.

Jakubowska-Branicka I., O dogmatycznych narracjach. Studium nienawiści, Warszawa 2013.

Kaplan R., Polityka wojowników. Dlaczego przywództwo polityczne potrzebuje pogańskich wartości, Elbląg 2008.

Krajewski M., Kultury kultury popularnej, Poznań 2003.

Mazurek R., Alfabet Leminga [online]. Uwarzam Rze [dostęp: 2015-12-29]. Dostępny w Internecie: http://www.uwazamrze.pl/artykul/909451/alfabet-leminga/3.

Mearsheimer J., Dlaczego politycy kłamią, Warszawa 2012.

Modzelewski E., Etyka a polityka, Warszawa 2006.

Papacharissi Z., A Private Sphere. Democracy in a Digital Age, Cambridge 2010.

Pawlak P., Uspołecznienie dyskusji politycznej na przykładzie Internetu, Agresja a koncyliacja– studium przypadku, Zeszyty Irkuckiego Uniwersytetu Państwowego, Seria Psychologia 9, 2014, s. 57-67.

Piontek D., Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Poznań 2011.

Pyżalski J. (red.), Cyberbullying: Zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie, Łódź 2012.

Rittel S.J., Dyskurs w filozofii politycznej. Podejście lingwistyczno-politologiczne i systemowe, Kielce 2005.

Sałkowska M., Jak „inny” staje się „obcym”, albo kiedy różnica staje się piętnem, [w:] Bukowska X., Markowska B., To oni są wszystkiemu winni. Język wrogości w polskim dyskursie politycznym, Warszawa 2013.

Siewierska-Chmaj A., Mit polityczny jako fundament ideologii. Próba analizy, [w:] Siewierska-Chmaj A., Chłopecki J., Ożóg K., Błąd Ł., Gawroński S., Tułecki M., Kłodkowski P., Przekazy polityki, Kraków-Rzeszów-Zamość 2009, s. 9-61.

Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2008.

Sondaż CBOS: Andrzej Duda i Angela Merkel politykami roku 2015 [online]. Interia.pl, 4.01.2016 [dostęp: 2016-01-05]. Dostępny w Internecie: http://fakty.interia.pl/polska/news-sondaz-cbos-andrzej-duda-i-angela-merkel-politykami-roku-201,nId,1948437.

Sondaż CBOS: Polacy byli przekonani, że nowy rząd będzie lepszy [online]. Interia.pl, 30.12.2015 [dostęp: 2016-01-01]. Dostępny w Internecie: http://fakty.interia.pl/polska/news-sondaz-cbos-polacy-byli-przekonani-ze-nowy-rzad-bedzie-lepsz,nId,1946799.

Sondaż IBRiS dla Onetu: spada poparcie dla Beaty Szydło i Andrzeja Dudy [w:] Onet.pl, 20.12.2015 [dostęp: 2015-12-28]. Dostępny w Internecie: http://wiadomosci.onet.pl/tylkow-onecie/sondaz-ibris-dla-onetu-spada-poparcie-dla-beaty-szydlo-i-andrzeja-dudy/6rv5t6.

Sondaż: niemal połowa Polaków źle ocenia działania rządu Beaty Szydło [online]. Wp.pl, 23.12.2015 [dostęp: 2015-12-29]. Dostępny w Internecie: http://wiadomosci.wp.pl/kat,8311,title,Sondaz-niemal-polowa-Polakow-zle-ocenia-dzialania-rzadu-Beaty-Szydlo,wid,18063206,wiadomosc.html.

Soo-Hye H., Brazeal L.M., Playing Nice: Modeling Civility in Online Political Discussions, Communication Research Reports 32, 2015, s. 20-28.

The top 500 sites in Poland [online]. Alexia. The Web Information Company [dostęp: 2015-12-29]. Dostępny w Internecie: http://www.alexa.com/topsites/countries/PL.

W sondażu CBOS na polityka roku zwyciężył prezydent Andrzej Duda [online]. Interia.pl, 4.01.2016 [dostęp: 2016-01-05]. Dostępny w Internecie: http://fakty.interia.pl/tylko-unas/news-4-stycznia-2016-podsumowanie-dnia,nId,1948514.

Zaremba P., Leming to brzmi dumnie. A głupek? [w:] Uwarzam Rze [dostęp: 2015-12-29]. Dostępny w Internecie: http://www.uwazamrze.pl/artykul/914282/leming-to-brzmi-dumniea-glupek/2.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.