Antropologia wolności w filozofii Sartre’a i Lévinasa
PDF

Słowa kluczowe

human
freedom
responsibility

Jak cytować

Błaszczyk, M. (2016). Antropologia wolności w filozofii Sartre’a i Lévinasa. Studia Europaea Gnesnensia, (13), 77–87. https://doi.org/10.14746/seg.2016.13.4

Abstrakt

This paper sets out to outline the singular nature of the dimension of anthropology of freedom in the philosophies of Jean-Paul Sartre and Emmanuel Lévinas, the leading existentialists of the 20th century. It seems that the phenomenon of human freedom, one of the fundamental issues in philosophical anthropology, in particular in the humanist reflection, proves to be problematic when one seeks to elucidate it without ambiguity. This becomes even more difficult given that it prompts further momentous intellectual quandaries, mostly those concerned with the nature of the meaning of existence itself. The concepts advanced by Sartre and Lévinas – although they represent different visions of the human – undoubtedly provide much philosophical inspiration for all kinds of reflection on the vital issue of freedom.

https://doi.org/10.14746/seg.2016.13.4
PDF

Bibliografia

Andrzejewski B., Moryń M., Przyłębski A., Mały leksykon filozofów, Poznań 1994.

Copleston F., Historia filozofii, 9, Warszawa 2006.

Copleston F., Historia filozofii, 11, Warszawa 2007.

Granat W., Personalizm chrześcijański, Poznań 1985.

Gromczyński W., Egzystencjalizm Jeana Paula Sartre’a, [w:] Kuderowicz Z. (red.), Filozofia XX wieku, 1, Warszawa 2002, s. 202-217.

Grzegorczyk A., Filozofia Nieoczekiwanego. Między fenomenologią a hermeneutyką, Poznań 2002.

Jędraszewski M., Homo: capax Alterius, capax Dei. Emmanuela Levinasa myślenie o człowieku i Bogu, Poznań 1999.

Jędraszewski M., W poszukiwaniu nowego humanizmu. J.P. Sartre – E. Levinas, Kraków 1994.

Jędraszewski M., Wobec innego: relacje międzypodmiotowe w filozofii Emmanuela Lévinasa, Poznań 1990.

Kołakowski L., Pomian K., Filozofia egzystencjalna, Warszawa 1965.

Kossak J., Egzystencjalizm w filozofii i literaturze, Warszawa 1976.

Kuderowicz Z. (red.), Filozofia XX wieku, 1, Warszawa 2002.

Lévinas E., Całość i nieskończoność, Warszawa 1998.

Lévinas E., Etyka i Nieskończony, Kraków 1991.

Lévinas E., Inaczej niż być lub ponad istotą, Warszawa 2000.

Lévinas E., O Bogu, który nawiedza myśl, Kraków 1994.

Lévinas E., Trudna wolność, Gdynia 1991.

Mounier E., Wprowadzenie do egzystencjalizmów, Kraków 1964.

Płużański T., Mounier, Warszawa 1967.

Pomian K., Człowiek pośród rzeczy, Warszawa 1973.

Sarnowski S., Zmierzch absolutu? Z problemów filozofii chrześcijańskiej i egzystencjalistycznej, Warszawa 1974.

Sartre J.P., Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej, Kraków 2007.

Sartre J.P., Drogi wolności, Kraków 2005.

Sartre J.P., Egzystencjalizm jest humanizmem, [w:] Problem bytu i nicości. Egzystencjalizm jest humanizmem, Warszawa 2001.

Skarga B., Emmanuel Lévinas – metafizyka jako etyka, [w:] Kuderowicz Z. (red.), Filozofia XX wieku, 1, Warszawa 2002, s. 114-145.

Stevenson L., Haberman D.L., Dziesięć koncepcji natury ludzkiej, Wrocław 2001.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, 3, Warszawa 2005.

Tischner J., Myślenie według wartości, Kraków 1993.

Tischner J., Spór o istnienie człowieka, Kraków 1999.

Tischner J., Świat ludzkiej nadziei, Kraków 2000.

Warnock M., Egzystencjalizm, Warszawa 2006.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.