Językowo-kulturowa kreacja starości
PDF

Słowa kluczowe

notion
connotations
value attribution
axiology
old age

Jak cytować

Grzelakowa, E. (2016). Językowo-kulturowa kreacja starości. Studia Europaea Gnesnensia, (13), 225–247. https://doi.org/10.14746/seg.2016.13.12

Abstrakt

The author presents contemporary connotations of the notion of old-age in the context of previous historical and cultural research in that area. Current data obtained from studies of interpersonal relationships is compared with the image of old age created in cultural texts and historical documents. Thus it is possible to verify contemporary axiological attributes of the notion of old age as well as its correspondences with the attributes and connotations established in the cultural memory of Poles today.

https://doi.org/10.14746/seg.2016.13.12
PDF

Bibliografia

Baltrusch E., An den Rand gedrängt – Altersbilder im klassichen Athen, [w:] A. Gutsfeld, W. Schmitz, Altersbilder in der Antike. Am schlimmen Rand des Lebens?, Bonn 2009, s. 57-86.

Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006.

Bertin N., La Consolation de la vieilleesse mise en lumière par M. Nicolas Bertin, Paris 1626.

Bois J.P., Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur, Warszawa 1996.

Brandt H., Starcy w demokratycznych Atenach – grupa wykluczona?, Poznań 2012.

Cicero M.T., Pisma filozoficzne, IV, Warszawa 1963.

de La Fontaine J., Bajki, Wrocław 1954.

de La Vega G., Comentarios royaux sur le Pérou des Inkas, I, Maspero 1982.

de Montesquieu L., Listy perskie, Warszawa 1979.

Dictionnaire de l’Acadèmie francaise, 2, 1695.

Diderot, D., Kuzynek mistrza Rameau, Warszawa 1979.

Furetière A., Le Dictionnaire universel d’Antoine Furetière, 3, Rotterdam 1690.

Grzegorczykowa R., Profilowanie a inne pojęcia opisujące hierarchiczną strukturę znaczenia, [w:] J. Bartminski, R. Tokarski, Profilowanie w języku i tekście, Lublin 1998, s. 9-19.

Johnson S., A Dictionary of the English Language, London 1775, Langacker R.W., Wykłady z gramatyki kognitywnej. Kazimierz nad Wisłą, grudzień 1993, Lublin 1995.

Linde M.S.B., Słownik języka polskiego, V, Lwów 1859.

Liwiusz T., Dzieje Rzymu od założenia miasta, I, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968.

Minos G., Historia starości. Od antyku do renesansu, Warszawa 1995.

Paleotti G., De bono senectutis, Roma 1595.

Pawlina A., Sposoby prezentowania osób starszych w reklamie. Analiza wybranych zagadnień, Bochnia 2010.

Plutarch, Żywoty sławnych mężów. Fabjusz Maksymus, Kraków 1921.

Puzynina, J., Język wartości, Warszawa 1992.

Schmitz W., Schwer lastet das Alter. Alte Menschen im archaischen und klassischen Griechenland, Alter in der Antike 2009, s. 23-28.

Solak M., Odmładzanie starości, czyli portret starej kobiety w reklamie telewizyjnej i prasowej, [w:] J. Skrzypaszek, M. Chorobik (red.), Przestrzenie seniorów, codzienne oblicza i medialne kreacje starości, Kraków 2011, s. 45-55.

Szarzyńska K., Mity sumeryjskie, Warszawa 2000.

Św. Ambroży, Wykład Ewangelii według św. Łukasza, Warszawa 1977.

Tokarski, R., Konotacje jako składnik treści słowa, [w:] J.Bartmiński, Konotacja, Lublin 1988, s. 35-54.

Wierzbicka A., Język – umysł – kultura, Warszawa 1999.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.