Profesor carskiego uniwersytetu Warszawskiego Aleksandr Martinowicz Pridik. Główne etapy działalności naukowej i dydaktycznej
PDF

Słowa kluczowe

Donskoy University
University of Warsaw
Don Institute of Archaeology
Old Greek literature
antiquity
epigraphy

Jak cytować

Surienowicz Kazorow, S. (2016). Profesor carskiego uniwersytetu Warszawskiego Aleksandr Martinowicz Pridik. Główne etapy działalności naukowej i dydaktycznej. Studia Europaea Gnesnensia, (13), 343–364. https://doi.org/10.14746/seg.2016.13.18

Abstrakt

The article discusses the life as well as academic and teaching work of Alexandr Martinovich Pridik, professor of Old Greek literature at the University of Warsaw. The author used previously unpublished archival material as well as writings of the academician. A.M. Pridik was in fact the only Professor of the University of Warsaw (later the Donskoy University) who succeeded in fleeing Bolshevik Russian and later continued his scholarly and teaching activities in Estonia, which by then had gained independence.

https://doi.org/10.14746/seg.2016.13.18
PDF

Bibliografia

Gosudarstwiennyj archiw Rostowskoj obłasti (GARO), F. R-46, Op. 3, d. 619.

Albrecht E., Beiträge zur Textkritik des Isaios, Hermes XVIII (1883), s. 362-381.

Błaszczyk L.T., Filologia klasyczna na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1816-1915, II: 1862-1915, Warszawa 2003.

Buzieskuł W.P., Wwiedienije w istoriju Griecyi, Char’kow 1904.

Dahlmann F.C., Herodot, Altona 1824.

Fuhr K., Animadversiones in oratores atticos, Bonn 1877.

Jebb R.C., Selections from the Attic orators. Antiphon, Anocides, Lysias, Isocrates, Isaeus, London 1896.

Kratkij otczot o diejatielnosti Warszawskogo uniwiersitieta za 1914 g., Warszawskije uniwiersitietskije izwiestija VI, 1916.

Krüger C.W., De Xenophontis vita. Questiones criticae, Halle 1822.

Lenz W. (red.), Deutschbaltisches biographisches Lexicon 1710-1960, Köln 1970, s. 600.

Lincke E.M., De elocutione Isaei, Lipsiae 1884.

Meyer E., Forschungen zur alten Geschichte, 2: Herodot, Halle 1899.

Nikitskij A., A.M. Pridik. Szestaja riecz’ Isieja. Issledowanija w obłasti atticzeskoj gienieałogii i atticzeskogo prawa. Jurjew. Riecenzija, Żurnał Ministierstwa narodnogo proswieszczenija, apriel, 1903, s. 401-456.

Pawliczenko N.A., J.M. Pridik, pietierburgskij filłołog i epigrafist, [w:] Driewnij mir i my, wyp. 2, Sankt-Pietierburg 2000, s. 189-206.

Pridik A., De Cei insulae rebus, Dorpat 1892.

Pridik A.M., Szestaja riecz’ Isieja. Issledowanija w obłasti atticzeskoj gienieałogii i atticzeskogo grażdanskogo prawa, Jurjew 1902.

Pridik A.M., Grieczeskije papirusy. Aktowaja riecz’ profiessora Warszawskogo uniwiersitieta A.M. Pridika, Warszawa 1907.

Pridik A.M., Lekcyi po grieczeskim driewnostiam, Warszawa 1911.

Pridik A.M., Otczot o komandirowkie w Afiny wiesnoju 1912 goda, Warszawa 1913.

Pridik A.M., Objasnienije Gierodota. Kurs, czitannyj studientam Istoriko-fiłołogiczeskogo fakultieta w 1914-1915 akadiemiczeskom godu, Warszawa 1915.

Pridik A.M., Lekcyi po istorii anticznogo iskusstwa, Rostow-na-Donu 1916.

Pridik A., Der Mitregent des Königs Ptolemaios II Philadelphos, Dorpat 1924.

Pridik A., König Ptolemaios I und die Philosophen, Tartu 1932.

Pridik A., Berenike, die Schwester des Königs Ptolemaios III Euergetes. Untersuchungen zur Ptolemaiär- und Seleukindengeschichte, Tartu 1935.

Rimskaja Z.N., Donskoj Archieołogiczeskij instytut, Donskoj wriemiennik 1998, s. 22-24.

Roquette A., De Xenophontis vita, Königsberg 1884.

Tamm E., Tankler H., Klassische Philologie an der Universität Tartu und ihre Kontakte zu St. Petersburg, Hyperboreus 10, 1-2, 2004, s. 44-45.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.