Filozofia religii Abrahama Joshuy Heschela - mistycyzm bez magii?
PDF

Słowa kluczowe

Heschel
Judaism
Mysticism
Hochschule für die Wissenschaft des Judentums
Hasidism
Magic

Jak cytować

Pawlik, A. (2016). Filozofia religii Abrahama Joshuy Heschela - mistycyzm bez magii?. Studia Europaea Gnesnensia, (13), 187–200. https://doi.org/10.14746/seg.2016.13.10

Abstrakt

The article is devoted to the mystical nature of the philosophy of depth, as conceived Abraham Joshua Heschel. Although this philosophy draws strongly upon the Hasidic and Kabbalistic tradition, its mysticism is existential as opposed to magical.

https://doi.org/10.14746/seg.2016.13.10
PDF

Bibliografia

Augustyn J., Świat chasydów, Życie Duchowe 60, 2009, s. 127-138.

Bloom M., Żydowski mistycyzm a magia, tłum. P. Sajdek, Kraków 2011.

Braun M.A, The Heschel Tradition. The Life and Teachings of Rabbi Abraham Joshua Heschel of Apt, New Jersey-Jerusalem 1997.

Dolna B., An die Gegenwart Gottes preisgeben. Abraham Joshua Heschel. Leben und Werk, Mainz 2001.

Elior R., Jewish Mysticism. The Infinite Expression of Freedom, tłum. Y. Nave, A.B. Millman, Littman Library of Jewish Civilization, Oxford-Portland 2007.

Elior R., Mistyczne źródła chasydyzmu, tłum. Maciej Tomal, Kraków, Budapest 2009.

Elior R., The Origins of Hasidism, Scripta Judaica Cracoviensia 10, 2012, s. 85-109.

Frank D.H., Leaman O. (red.), Historia filozofii żydowskiej, tłum. P. Sajdek, Kraków 2009.

Gołębiewski M., Rabbi Akiba Ben Josef, Znak 7 (356), 1984, s. 851-864.

Heschel A.J., Pańska jest ziemia. Wewnętrzny świat Żyda w Europie Wschodniej, tłum. H. Halkowski, Warszawa 1996.

Heschel A.J., Moral Grandeur and Spiritual Audacity, Farrar, Straus and Giroux, New York 1996.

Heschel A.J., Bóg szukający człowieka. Podstawy filozofii judaizmu, tłum. A. Gorzkowski, Kraków 2007.

Heschel A.J., Człowiek nie jest sam. Filozofia religii, tłum. K. Wojtkowska, Kraków 2008.

Heschel A.J., Człowiek szukający Boga. Szkice o modlitwie i symbolach, tłum. V. Reder, Kraków 2008.

Heschel A.J., A Passion for Truth, Vermont 2008.

Heschel A.J., Niewypowiedziane imię Boga: Człowiek, Wiersze, tłum. P. Piekarski, Kraków 2009.

Idel M., Hasidism. Between Ecstasy and Magic, State University of New York, Albany 1995.

Idel M., Abraham J. Heschel on Mysticism and Hasidism, Modern Judaism 1 (29), 2009, s. 80-105.

Jacobs L., The Jewish Religion. A Companion, New York 1995.

Kaplan E.K., Dresner S.H., Abraham Joshua Heschel: Prophetic Witness, New Haven 1998.

Kaplan E.K., Mysticism and Despair in Abraham J. Heschel’s Religious Thought, The Journal of Religion 1, 1977, s. 33-47.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2002.

Religia. Encyklopedia PWN, Warszawa 2001-2003.

Scholem G., Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki, tłum. I. Kania, Warszawa 2007.

Sentencje Ojców Pirke Avot, tłum. M. Friedman, Kraków 2014.

Shaked S., Peace be Upon You, Exalted Angels: on Hekhalot, Liturgy and Incantation Bowls, Jewish Studies Quarterly 2-3, 1995, s. 197-219.

Szczerbiński W., Człowiek – między Bogiem a zwierzęciem, W drodze 6, 1997, s. 41-50.

Szczerbiński W., Abrahama Joshuy Heschela filozofia człowieka, Lublin 2000.

Szczerbiński W., Biegunowość jako klucz do rozumienia myśli A.J. Heschela, [w:] K. Pilarczyk (red.), Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, IV, Kraków 2008, s. 15-25.

Świderkówna A., Rozmowy o Biblii, Warszawa 2006.

Trachtenberg J., Jewish Magic and Superstition. A Study in Folk Religion, Philadelphia 2004.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.