John Henry Newman-mistrz pióra dwóch wyznań?
PDF

Słowa kluczowe

John Henry Newman
wordsmith
genres of language
literary criticism

Jak cytować

Kuczok, M. (2016). John Henry Newman-mistrz pióra dwóch wyznań?. Studia Europaea Gnesnensia, (14), 173–191. https://doi.org/10.14746/seg.2016.14.10

Abstrakt

The article aims at answering the question whether John Henry Newman (1801-1890), a prolific writer of the Victorian era, can be considered a wordsmith whose writing reached the highest degree of artistic mastery. The paper analyzes the most important genres Newman employed in his Anglican and Catholic periods of life, and subsequently presents the opinions of literary critics regarding the quality and value of his writing. Finally, the author examines the impact of Newmans literary works on culture and art, as well as on literature of both his era and in the centuries to follow.

https://doi.org/10.14746/seg.2016.14.10
PDF

Bibliografia

Adams J.E., A History of Victorian Literature, Oxford 2009.

Bachtin M., Estetyka twórczości słownej, tłum. D. Ulicka, Warszawa 1986.

Bickersteth E.H., The Hymnal Companion to the Book of Common Prayer, London 1870.

Chadwick O., Newman, Oxford 1983.

Dennis G.T., Oxford Movement, [w:] New Catholic Encyclopedia, 10, wyd. 2, New York 2002, s. 732-735.

Dessain C.S. John Henry Newman, wyd. 3., Oxford 1980.

Ellisson R.H., Orality-Literacy Theory and the Victorian Sermon, niepublikowana rozprawa doktorska, Denton (Texas) 1995.

Gilley S., Life and Writings, [w:] I. Ker, T. Merrigan (red.), The Cambridge Companion to John Henry Newman, Cambridge 2009, s. 1-28.

Hardy T., Far from the Maddening Crowd [online], Free classic e-books [dosęp: 2016-09-11], Dostępny w Internecie: http://www.freeclassicebooks.com/Thomas%20Hardy/Novels/Far%20From%20The%20Madding%20Crowd.pdf.

Jenkyns R., The Classical Tradition, [w:] R. Cronin, A. Chapman, A.H. Harrison (red.), A Companion to Victorian Poetry, Oxford 2002, s. 229-245.

Johnson R.B.G., The Catholic Preaching of John Henry Newman and its Relation to Evangelization in the Vatican II Era, niepublikowana rozprawa doktorska, Pittsburgh (Pennsylvania) 2001.

Ker I., John Henry Newman. A Biography, Oxford 2009.

Ker I., The father of Vatican II: John Henry Newman and doctrinal continuity [online]. Australian Broadcasting Corporation [dostęp: 2016-09-11], Dostępny w Internecie: http://www.abc.net.au/religion/articles/2012/10/1 l/3608166.htm.

Kuczok M., The Conceptualisation of the Christian Life in John Henry Newman’s Parochial and Plain Sermons, Newcastle upon Tyne 2014.

Kuczok M., An individual realisation of the linguistic genre of sermon in John Henry Newman’s Parochial and Plain Sermons, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 47, 1, 2014, s. 144-158.

Newman J.H., Rozmyślania i modlitwy. Poezje, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1995.

Newman J.H., The Idea of a University, London 1907.

Panuś K., Historia kaznodziejstwa, Kraków 2007.

Prickett S., Tractarian Poetry, [w:] R. Cronin, A. Chapman, A.H. Harrison (red.), A Companion to Victorian Poetry, Oxford 2002, s. 279-290.

Sanders A., High Victorian Literature (1830-1880), [w:] P. Rogers (red.), The Oxford Illustrated History ofEnglish Literature, Oxford 1987, s. 326-378.

Spignesi S.J., The Titanic for Dummies, Hoboken (New Jersey) 2012.

Ten Boom C., Sherrill E., Sherrill J., The Hiding Place, London 1976.

White W.D., John Henry Newman, Anglican Preacher: A Study in Theory and Style, niepublikowana rozprawa doktorska, Princeton (New Jersey) 1969.

Wick-Aida U., Wodrazka P.B., Jan Henryk Kardynał Newman - nowy Błogosławiony Kościoła, [w:] U. Wick-Alda, P.B. Wodrazka, Prowadziło go łagodne światło. Błogosławiony John Henry Newman, tłum. M. Stebart, b.m.w. 2011, s. 3-16.

Wojtak M., Styl religijny w perspektywie genologicznej, [w:] S. Mikołajczak, T. Węcławski (red.), Język religijny dawniej i dziś, I, Poznań 2004, s. 104-113.

Życiński W., Newman, [w:] Encyklopedia katolicka, 13, Lublin 2009, s. 972-973.

Polskojęzyczna bibliografia dzieł Newmana

Newman J.H., Apologia pro vita sua, tłum. S. Gąsiorowski, Warszawa 2009.

Newman J.H., Benedyktyni, tłum. P. Mroczkowski, Kraków 1993.

Newman J.H., Idea uniwersytetu, dum. P. Mroczkowski, Warszawa 1990.

Newman J.H., Kalista, thim. E. Ziemięcka, Warszawa 2009.

Newman J.H., Kazania uniwersyteckie. Piętnaście kazań wygłoszonych przed Uniwersytetem Oksfordzkim między 1826 a 1843 rokiem, tłum. P. Kostyło, Kraków 2000.

Newman J.H., List do Księcia Norfolk. O sumieniu, dum. A. Muranty, Bydgoszcz 2002.

Newman J.H., Logika wiary, tłum. P. Boharczyk, Warszawa 1989.

Newman J.H., O krok bliżej... Medytacje, dum. K. Wołodźko, Sandomierz 2008.

Newman J.H., O rozwoju doktryny chrześcijańskiej, tłum. J. Zielińska, Warszawa 1998.

Newman J.H., O wyższości katolicyzmu, dum. J. Dunin-Borkowski, Warszawa 2006.

Newman J.H., Odnajdywanie Matki. List do wielebnego Edwarda Bouverie Puseya doktora teologii dotyczący jego ostatniego Eireniconu, dum. W. Życiński, Niepokalanów 1986.

Newman J.H., Rozmyślania i modlitwy. Poezje, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1995.

Newman J.H., Sen Geroncjusza, [w:j Newman J.H., Rozmyślania i modlitwy. Poezje, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1995, s. 509-546.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.