Pressto.

Nagłowek strony

Nr 14 (2016)

Spis treści

Idee

Starożytna koncepcja trzech teologii PDF
Anna Chlewicka 9-29
Manubiae, praedae i spolia - określenia rzymskiej zdobyczy wojennej PDF
Adam Jakub Jarych 31-50
Uwagi na temat wiersza „Don Juan i Dońa Anna” Marii Pawlikowskiej -Jasnorzewskiej PDF
Jadwiga Jęcz 51-67
Transfiguracja symboli archetypowych w utworach Marty Tomaszewskiej PDF
Agnieszka Miernik 69-81
Znak symboliczny w cyfrowej komunikacji PDF (English)
Marek Kaźmierczak, Ewa Szczęsna 83-100
Polski reportaż literacki w perspektywie międzykulturowej. Z zagadnień recepcji gatunku PDF
Katarzyna Frukacz 101-119
Przeobrażenia czytelnika modelowego i przesunięcia tłumaczeniowe PDF (English)
Aleksandra Wilkos 121-141
Narracja subiektywna zapośredniczona. Wokół zagadnienia „mowy pozornie zależnej” w filmie PDF
Robert Birkholc 143-158

Ludzie i miejsca

Historia, pamięć historyczna czy tożsamość? El „Arrano beltza”: znak Normanów PDF (Español)
Francisco José Alfaro Pérez 159-172
John Henry Newman-mistrz pióra dwóch wyznań? PDF
Marcin Kuczok 173-191
Bł. Jan Henryk Newman - etos i nawrócenie PDF
Jan Kłos 193-213
Anglikanizm po Newmanie. Diagnoza współczesnych teologów anglikańskich PDF
Piotr Kopiec 215-228
Chagall jawny i ukryty PDF (English)
Dorot Ruth 229-239

Recenzje

Nullus deum metus!; rec. książki: Patrycja Matusiak, Obraz Hannibala w literaturze antycznej PDF
Miron Wolny 241-248
Na styku dwóch światów; rec. książki: Margot Klee, Germania superior. Eine rómische Provinz in Frankreich, Deutschland und der Schweiz PDF
Leszek Mrozewicz 249-254
Cives Romani et Taunenses; rec. książki: Die Romer im Rhein-Main-Gebiet, red. Frank M. Ausbiittel, Ulrich Krebs, Gregor Maier PDF
Leszek Mrozewicz 255-264
Pod skrzydłami legionu; rec. książki: Marcus Reuter, Legio XXX Ulpia victrix. Ihre Geschichte, ihre Soldaten, ihre Denkmaler PDF
Leszek Mrozewicz 265-269
W poszukiwaniu romanizacji...; rec. książki: Colonisation and Romanization in Moesia Inferior. Premises of a contrastive approach, red. Lucretiu Mihailescu-Birliba PDF
Leszek Mrozewicz 270-275
A non-classical history of Rome; rec. książki: Mary Beard, SPQR: A History of Ancient Rome PDF
Monika Kubiaczyk 276-281
Nazistowska medycyna w okupowanej Polsce; rec. książki: Medycyna w cieniu nazizmu, red. Michał Musielak, Katarzyna B. Głodowska PDF
Maria Tomczak 282-286
Nieoczywistości (post)humanistyki; rec. książki: Grażyna Gajewska, Erotyka sztucznych ciał z perspektywy studiów nad rzeczami PDF
Maciej Duda 287-290
Kondycja granicy i jej skutki; rec. książki: Lucian Boia, Dlaczego Rumunia jest inna? PDF
Piotr Oleksy 291-298
O Bogu, który jest...; rec. książki: Mieszko Ciesielski, O Bogu, który był. Nowa interpretacja Jezusa nauki o Bogu PDF
Paweł Kiejkowski 299-304

Polemiki

Septimius Severus et senatores raz jeszcze. Polemika z Cesarem Lettą (C. Letta, Settimio Severo e il senato, [w:] Epigrafia e ordine senatorio, 30 anni dopo, Roma 2014, pp. 127-141) PDF
Danuta Okoń 305-318

Sprawozdania

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Roman Empire: a 21st Century Perspective... In memoriam Géza Alfoldy (Gniezno, 8-10 XI 2016) PDF
Zofia Kaczmarek 319-323


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo