Uwagi na temat wiersza „Don Juan i Dońa Anna” Marii Pawlikowskiej -Jasnorzewskiej
PDF

Słowa kluczowe

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
don Juan
dońa Anna
death
love
revenge

Jak cytować

Jęcz, J. (2016). Uwagi na temat wiersza „Don Juan i Dońa Anna” Marii Pawlikowskiej -Jasnorzewskiej. Studia Europaea Gnesnensia, (14), 51–67. https://doi.org/10.14746/seg.2016.14.3

Abstrakt

The paper aims to offer an interpretation of “Don Juan and Dońa Anna”, a poem by Maria Pawlikowska-Jasnorzewska in the light of one of the most famed European myths. Relying on the abundant studies devoted to the oeuvre of the poet, it is also worthwhile to analyze how the poem was influenced by the social and cultural trends of its times.

https://doi.org/10.14746/seg.2016.14.3
PDF

Bibliografia

Baranowska M., „I jakże ty zrobisz krok w nieskończoność”. „Ja” liryczne Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej, Ruch Literacki 4,1986, s. 311-327.

Bocheński T., Niemożność pocieszenia. O wierszu „Zbladła twarz Don Żuana, gdy w ulicznym mroku...”, [w:] B. Stelmaszczyk, T. Cieślak (red.), Poezje Bolesława Leśmiana. Interpretacje, Kraków 2000, s. 137-158.

Buczkówna M., Maya w ogrodzie słów, Poezja 7,1970, s. 14.

Czabanowska-Wróbel A., Wstęp do: S. Miłaszewski, Poezje, Kraków 2008, s. 16-18.

Czaplejewicz E., Poezja wdzięku, Miesięcznik Literacki 1,1979, s. 61-70.

Dąbrowski S., Nadzieje rozpaczy (uwagi do jednej z „Miłości” Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej), Poezja 7,1979, s. 41.

Głowiński M., Sławiński J., Sapho słowieńska, Twórczość 4,1956, s. 118.

Hurnikowa E., Natura w salonie mody. O międzywojennej liryce Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Warszawa 1995.

Kamieńska A., Lęk przed nieskończonością, [w:] Od Leśmiana. Najpiękniejsze wiersze polskie, Warszawa 1974, s. 46-47.

Kuncewicz P., Staroświecka pani z Krakowa, Poezja 11,1972, s. 50.

Kurek J., Mój Kraków, Kraków 1953, s. 163.

Kwiatkowski J., Wstęp do: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Wybór poezji, Kraków 1998.

Kwiatkowski J., Janusowe oblicza natury. O poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Ruch Literacki 12,1986, s. LXXXIV.

Marx J., Miłość i śmierć. O poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Wrocław 2007.

Morzyńska-Wrzosek B., Obrazy lasu w twórczości Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, [w:] W. Łysiak (red.), Las w kulturze polskiej, Poznań 2007, s. 237-253.

Obertyńska B., [w:] Lika. Wspomnienia o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, zebrała i opracowała M. Pryzwan, Warszawa 2010, s. 46.

Pawlikowska-Jasnorzewska M., Wybór poezji, Kraków 1998.

Samozwaniec M., Maria i Magdalena, Kraków 1956.

Samozwaniec M., Zalotnica niebieska, Warszawa 2010.

Sandauer A., Pawlikowska na tle prądów kulturalnych epoki, Przegląd Humanistyczny 6, 1962, s. 64-65.

Siomkajłówna A., Dowcip poetycki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Przegląd Humanistyczny 8, 1974, s. 21-36.

Starowieyska-Morstinowa Z., Lilka, [w:] Ci, których spotykałam, Kraków 1962, s. 113 i 123.

Wyka M., Liryka Pawlikowskiej, Twórczość 4, 1964, s. 117.

Wysocka A., rozdział: Słowa w miłości, [w:] O miłości uskładanej ze słów. Obraz miłości erotycznej w polszczyźnie ogólnej oraz poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Anny Świrszczyńskiej i Haliny Poświatowskiej, Lublin 2009, s. 249-267.

Zacharska J., I ani lilii wodnej, Poezja 10,1969, s. 45.

Zacharska J., Miniatury poetyckie Pawlikowskiej w „Pocałunkach”. Miniatura poetycka i jej stosunek do małych form w literaturze i malarstwie, Przegląd Humanistyczny 2, 1967, s. 71-88.

Zawodziński K., Poetki, [w:] Wśród poetów, Kraków 1964, s. 49.