Polski reportaż literacki w perspektywie międzykulturowej. Z zagadnień recepcji gatunku
PDF

Słowa kluczowe

literary reportage
reception
intercultural communication
questionnaire surveys
genre

Jak cytować

Frukacz, K. (2016). Polski reportaż literacki w perspektywie międzykulturowej. Z zagadnień recepcji gatunku. Studia Europaea Gnesnensia, (14), 101–119. https://doi.org/10.14746/seg.2016.14.6

Abstrakt

The article aims to determine how the genre of literary reportage is perceived in various target cultures. The analysis takes into account the findings of a survey conducted in Russia, Germany and the Czech Republic. The paper also outlines the standing of reportage writing in the literary tradition of those countries.

https://doi.org/10.14746/seg.2016.14.6
PDF

Bibliografia

Balcerzan E., W stronę genologii multimedialnej, [w:] W. Bolecki, I. Opacki (red.), Genologia dzisiaj, Warszawa 2000, s. 86-101.

Bauer Z., Dziennikarstwo „gonzo”: epizod czy trwały trend w dziennikarstwie?, [w:] K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek (red.), Dziennikarstwo a literatura w XX i XXI wieku, Warszawa 2011, s. 81-93.

Cudak R., Recepcja literatury jako wyzwanie rzucone polonistyce literackiej?, [w:] R. Nycz, W. Miodunka, T. Kunz (red.), Polonistyka bez granic, 1, Wiedza o literaturze i kulturze, Kraków 2010, s. 375-384.

Durczak J., Nowe Dziennikarstwo, [w:] A. Salska (red.), Historia literatury amerykańskiej XX wieku, 2, Kraków 2003, s. 329-336.

Fish S., Czy na tych ćwiczeniach jest tekst?, tłum. A. Szahaj, Teksty Drugie 3, 2000, s. 197-211.

Hallin D.C., Mancini P., Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, tłum. M. Lorek, Kraków 2007.

Hartsock J.C., Literary Reportage. The “Other” Literary Journalism, [w:] J.S. Bak, B. Reynolds (red.), Literary Journalism Across the Globe. Journalistic Traditions and Transnational Influences, Amherst 2011, s. 23-46.

Hugo-Bader J., Ins eisige Herz Sibiriens. Eine Reise von Moskau nach Wladiwostok, tłum. B. Voelkel, Miinchen 2014.

Jagielski W., Wanderer der Nacht. Eine literarische Reportage, tłum. L. Palmes, Berlin 2010.

Jauss H.R., Historia literatury jako prowokacja dla nauki o literaturze, [w:] idem, Historia literatury jako prowokacja, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 1999, s. 126-180.

Klimczyk B., O roli reportażu artystycznego w literaturze radzieckiej lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, Rusycystyczne studia literaturoznawcze 1, 1977, s. 105-113.

Maziarski J., Reportaż, [w:] G. Gazda (red.), Słownik rodzajów i gatunków literackich. Nowe wydanie, Warszawa 2012, s. 934-935.

Morawiecki J., Mały człowiek. O współczesnym reportażu w Rosji, Warszawa 2010.

Morawiecki J., Rosyjski oczerk a zachodnioeuropejski feature. Dwa wektory rozwoju współczesnego reportażu, [w:] I. Borkowski (red.), Reportaż bez granic? Teksty, warsztat reportera, zjawiska medialne, Wrocław 2010, s. 17-43.

Mroczek I., „Gottland” Mariusza Szczygła w czeskim przekładzie i jego czeska recepcja, Przekłady Literatur Słowiańskich 2, 1, 2011, s. 203-212.

Niebał-Buba I., Ryszard Kapuściński jako „tłumacz kultur”. Znaczenie komunikacji międzykulturowej w pracy dziennikarza prasowego, [w:] M. Ratajczak (red.), Pomiędzy kulturami. Szkice z komunikacji międzykulturowej, Wrocław 2006, s. 65-90.

Niedzielski Cz., O teoretycznoliterackich tradycjach prozy dokumentarnej (podróż - powieść - reportaż), Toruń 1966.

Nieuważny F., Olbrych W., Literatura okresu odwilży, [w:] A. Drawicz (red.), Historia literatury rosyjskiej XX wieku, Warszawa 1997, s. 433-473.

Nowak W., Das Herz der Nation an der Bushaltestelle. Polnische Reportagen, tłum. J. Manc, Frankfurt am Main 2012.

Nowak W., Die Nacht von Wildenhagen. Zwólf deutsch-polnische Schicksale, tłum. J. Manc, Frankfurt am Main 2009.

Ociepka B., System medialny Niemiec, [w:] J.W. Adamowski (red.), Wybrane zagraniczne systemy medialne, Warszawa 2008, s. 87-128.

Ostałowska L., Wasserfarben. Reportage, dum. L. Palmes, Berlin 2015.

Owieczkin W., Sprawy dnia powszedniego. Reportaże i opowiadania, tłum. M. Traczewska, I. Piotrowska, Warszawa 1955.

Poerksen B., The Milieu of a Magazine: Tempo as an Exponent of German New Journalism [online], Literary Journalism Studies 2, 1, 2010, s. 9-29 [dostęp: 2016-09-09], Dostępny w Internecie: http://ialjs.org/wp-content/uploads/2014/12/011-031-LJS_v2nl.pdfT6b8609.

Rynek książki w Polsce, 2015 [online]. Instytut Książki [dostęp: 2016-09-09], Dostępny w Internecie: http://www.instytutksiazki.pl/upload/Files/polish_book_market_2015_PL_popr.pdf.

Semczuk A., Literatura lat 1843-1855. Charakterystyka okresu, [w:] M. Jakóbiec (red.), Historia literatury rosyjskiej, 1, Warszawa 1976, s. 651-681.

Skrendo A., Recepcja literatury: przedmiot, zakresy, cele badań. Komentarz do tytułu i postscriptum, [w:] W. Bolecki, R. Nycz (red.), Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, Warszawa 2002, s. 89-95.

Smoleński P., Iråk. Peklo v råji, dum. M. Benelovå, L. Zakopalovå, Praha 2015.

Smoleński P., Izrael uż se nevznåsi, dum. M. Benesovå, L. Zakopalovå, Praha 2013.

Szabłowski W., Weil ich dich liebe, Schwester. Reportagen aus der Tiirkei, dum. J. Manc, Berlin 2015.

Tochman W., Pånbuh zapłat’, tłum. B. Gregorovå, Praha 2013.

Vodicka F., Historia literatury. Jej problemy i zadania, tłum. J. Baluch, Pamiętnik Literacki 60, 3, 1969, s. 257-286.

Wańkowicz M., O poszerzenie konwencji reportażu, [w:] K. Wolny (red.), Reportaż. Wybór tekstów z teorii gatunku, Rzeszów 1992, s. 41-63.

Williams K., The Will to Objectivity: Egon Erwin Kisch’s “Der rasende Reporter”, The Modern Language Review 85, 1, 1990, s. 92-106.

Wolfe T., Johnson E.W. (red.), The New Journalism, New York 1973.

Wolny-Zmorzyński K., Reportaż - jak go napisać? Poradnik dla słuchaczy studiów dziennikarskich, Warszawa 2004.

Woźniak W., Gatunek w sieci, [w:] K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman (red.), Internetowe gatunki dziennikarskie, Warszawa 2010, s. 53-60.

Ziątek Z., Autentyzm rozpoznań społecznych, [w:] A. Brodzka, S. Żółkiewski (red.), Literatura polska 1918-1975, 2, 1933-1944, Warszawa 1993, s. 677-823.