Transfiguracja symboli archetypowych w utworach Marty Tomaszewskiej
PDF

Słowa kluczowe

archetype
fairy-tale
myth
individuation

Jak cytować

Miernik, A. (2016). Transfiguracja symboli archetypowych w utworach Marty Tomaszewskiej. Studia Europaea Gnesnensia, (14), 69–81. https://doi.org/10.14746/seg.2016.14.4

Abstrakt

An analysis of the process concerning transfer of archetypal symbols in fairy-tale plots, conducted firom the perspective of depth psychology (C.G. Jung), reveals the human being to be a culture creator (homo culturalis), who uses vivid language and aims at abstracting a multidimensional sense of existence. The paradigm of archetypal literary criticism (N. Frye) offers multidimensional insights into a work of literature and demonstrates the shifts of the arche, a constant adjustment of archetypes to the demands of the present. When attempting to determine the archetypal order in the works of Marta Tomaszewska, one should be aware of the fact that it is one of many possible efforts to read multi-perspective symbolic contents and it validates the thesis presuming an endless source of the collective unconscious.

https://doi.org/10.14746/seg.2016.14.4
PDF

Bibliografia

Baluch A., Archetypy literatury dziecięcej, Kraków 1992.

Chrobak M., Mit rozdwojenia w powieściach dla młodzieży Marty Tomaszewskiej, Guliwer 10, 2008, s. 5-13.

Dudek Z.W., Podstawy psychologii Junga. Od psychologii głębi do psychologii integralnej, Warszawa 2006.

Eliade M., Mit wiecznego powrotu, Warszawa 1998.

Frye N., Anatomia krytyki, Gdańsk 2012.

Frye N., Mit fikcja przemieszczenie, Pamiętnik Literacki 2,1969, s. 283-302.

Joles A., Baśń, Przegląd Humanistyczny 5,1965, s. 70.

Jung C.G., Fenomenologia ducha w baśniach, Warszawa 1981.

Jung C.G., Mandala. Symbolika człowieka doskonałego, Poznań 1993.

Jung C.G., Mysterium Coniunctionis. Studium dzielenia i łączenia przeciwieństw psychicznych w alchemii, Warszawa 2010.

Jung C.G., Psychologia i literatura, [w:] idem, Archetypy i symbole, Warszawa 1981.

Jung C.G., Psychologia a Alchemia, Warszawa 1999.

Jung C.G., Rebis, czyli kamień filozofów, Warszawa 1989.

Jung C.G., Psychologia przeniesienia, Warszawa 1997.

Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 2006.

Propp W., Morfologia bajki, Warszawa 1976.

Waiss J., Ścieżki baśni, Warszawa 2006.