Manubiae, praedae i spolia - określenia rzymskiej zdobyczy wojennej
PDF

Słowa kluczowe

Manubiae
praeda
spoils of war
leaders
distribution of spoils

Jak cytować

Jarych, A. J. (2016). Manubiae, praedae i spolia - określenia rzymskiej zdobyczy wojennej. Studia Europaea Gnesnensia, (14), 31–50. https://doi.org/10.14746/seg.2016.14.2

Abstrakt

In this paper the reader is acquainted with the most important issues associated with the proceeds of Roman plunder and pillage, to which the sources refers as manubiae, praeda and spólia. The deliberations are based on numerous narrative and epigraphic accounts, presenting the manner in which spoils of war were distributed by the leaders of the Re-publican period.

https://doi.org/10.14746/seg.2016.14.2
PDF

Bibliografia

Aberson M., Temples Votifs Et Butin De Guerre Dans La Rome Republicaine, Roma 1994.

Alfóldy G., Historia Społeczna Starożytnego Rzymu, przeł. A. Gierlińska, Poznań 1991.

Berger A., Encyclopedia Dictionary of Roman Law, New York 1953.

Bloy D., Greek War Booty at Luna And the Afterlife Of Manius Acilius Glabrio, Memoirs of the American Academy in Rome 43-44,1999, s. 49-61.

Bona F., Sul concetto di “manubiae” e sulla responsabilita del magistrato in ordine alla preda, SDHI24, 1960, s. 105-175.

Bradford-Churchill J., Ex qua quod vellent facerent: Roman Magistrates1 Authority over Praeda and Manubiae, Transactions of the American Philological Association 129,1999, s. 85-116.

Coudry M., Partage et gestion du butin dans la Rome republicaine: procedures et enjeux, [w:] M. Coudry, M. Humm (red.), Praeda. Butin de guerre et societe dans la Rome republicaine, Sttugart 2009, s. 21-80.

Fabia P., Manubiae [w:] Dictionnaire des Antiquites grecques et romaines, 3, Paris 1904, s. 1583-1584.

Faszcza M.N., Bunty w późnorepublikańskiej armii rzymskiej (88-30 r. p.n.e.), maszynopis nieopublikowanej rozprawy doktorskiej, Warszawa 2014.

Fleig E., Zrytualizowana Polityka, Znaki, gesty i władza w starożytnym Rzymie, przeł. L. Mrozewicz, A. Pawlicka, Poznań 2013.

Flower H., The Tradition of the Spolia Opima: M. Claudius Marcellus and Augustus, Classical Antiquity 19,2000, s. 34-64.

Harrison W.V., War and Imperialism In Republican Rome 327-70 B.C., Oxford 1979.

Jarych A., Kilka uwag o grabieży i wykorzystaniu łupów wojennych w okresie republiki na przykładzie zdobycia Ambrakii przez M. Fulwiusza Nobiliora, Nowy Filomata 1, 2013, s. 77-83.

Karłowa O., Romische Rechtsgeschichte 2, Leipzig 1901.

Kay P., Rome’s Economic Rerolution, Oxford 2014.

Miles M., Art as plunder, the ancient origins of debate about art as cultural property, Cambridge 2008.

Mommsen T., Romische Forschungen 2, Berlin 1879.

Nicolet C., The World of the Citizen in Republican Rome, Los Angeles 1980.

Orlin E., Tempels, Religion, and Politic in the Roman Republic, Boston 2002.

Óstenberg L., Staging the World Spoils, Captives, and Representations in the Roman Triumphal Procession, Oxford 2009.

Pape M., Griechische Kunstwerk aus Kriegsbeute und ihre óffentliche Aufstellung in Rom. Von der Eroberung von Syrakus bis in augusteische Zeit, Hamburg 1975.

Pietila-Castren L., Magnificentia publica, the Victory Monuments of the Roman Generals in the Era of the Punie Wars, Helsinki 1987.

Shatzman I., The Roman GeneraTs Authority over Booty, Historia 21,1972, s. 177-205.

Shatzman I., Senatorial Wealth and Roman Politics, Brussel 1975.

Stangl T., Pseudoasconiana, Paderborn 1909.

Szczygieł S., Marek Porcjusz Katon - Rzymski Tradycjonalista Czy Polityk Realista, Warszawa 2011. Tarpin M„ Les manubiae dans la procćdure d'appropriation du butin, [w:] M. Coudry, M. Humm (red.), Praeda. Butin de guerre et societe dans la Rome republicaine, Sttugart 2009, s. 81-102.

Veyne P., Bread and Circuses, Historical Sociology and Political Pluralism, London 1990.

Vogel K.H., Zur rechdichen Behandlung der rómischen Kriegsgewinne, Zs. Savigny Stftg. Rom 66,1948, s. 394-422.

Welch K., Domi Militiaeąue: Roman domestic aesthetics and war booty in the republic [w:] S. Dillon, K. Welch (red.), Representation of was in ancient Rome, Cambridge 2009, s. 91-161.

Ziółkowski A., Historia Rzymu, Poznań 2010.

Ziółkowski A., Łupy wojenne Rzymian III-I wiek p.n.e. Pochodzenie, podział, sposób wykorzystania (maszynopis niepublikowanej rozprawy doktorskiej dostępnej w Bibliotece UW).

Ziółkowski A., Urbs direpta, or how the Romans sacked cities, [w:] J. Rich, G. Shipley (red.), War and Society in the Roman World, London-New York 1993, s. 69-91.