Women in Polish banking during the Second Polish Republic

Main Article Content

Cecylia Leszczyńska

Abstract

This paper aims to analyse the employment of women in banking during the Second Polish Republic (i.e. interwar Poland). The banking sector was small in terms of employment. The number of people associated with this sector was 18.1 thousand in 1921 and 31.2 thousand in 1931, which accounted for 0.5-0.6% of all professionally active workers outside the agricultural sector. The banking community was dominated by men, the number of women working in banks was about 6.1 thousand in 1921 and 8.5 thousand in 1931 (30% of all human resources). This paper presents the nature of jobs performed by women, their positions and earnings. The presentation takes a number of forms: according to bank types, groups of voivodeships, size of the town and according to headquarters and branches. In all cases, the activities and earnings of women and men were compared.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Leszczyńska, C. (2019). Women in Polish banking during the Second Polish Republic. Studia Historiae Oeconomicae, 37, 93-115. https://doi.org/10.2478/sho-2019-0006
Section
Articles
Author Biography

Cecylia Leszczyńska, University of Warsaw, Warszawa

Cecylia Leszczyńska, Doctor habilitatus. Ph.D: Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw. Research: the history of central banking, monetary policy, historical statistics. Major publications (author and co-author): Leszczyńska C., Bukowski M., Koryś P., Tymiński M., Wolf N., Urbanization and GDP per capita: new data and results for the Polish lands, 1790-1910, Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History (2019); Leszczyńska C., Historia Polski w liczbach. Polska 1918-2018 (2018); Leszczyńska C. Polska polityka pieniężna i walutowa w latach 1924-1936. W systemie Gold Exchange Standard (2013).

References

 1. Archiwum Narodowego Banku Polskiego, zespół Bank Polski SA, ref. 23, p. 109; ref. 27, p. 86, ref. 25, p. 9. 96, 136.
 2. Drugi powszechny spis ludności z dn. 9. XII.1931 R., Statystyka Polski, series C, Warszawa, no. 36-88:
 3. --- Miasto Kraków (1937), no. 64, pp. 52-53.
 4. --- Miasto Lwów (1937), no. 58, pp. 50-51.
 5. --- Miasto Łódź (1938), no. 67, pp. 72-73.
 6. --- Miasto Poznań (1938), no. 74, pp. 54-55.
 7. --- Miasto st. Warszawa (1937), no. 49, pp. 98-99.
 8. --- Miasto Wilno (1937), no. 48, pp. 44-45.
 9. --- Województwo białostockie (1938), no. 83, pp. 148-149.
 10. --- Województwo krakowskie (1938), no. 88, pp. 172-173.
 11. --- Województwo kieleckie (1938), no. 86, pp. 184-185.
 12. --- Województwo lubelskie (1938), no. 85, pp. 156-157.
 13. --- Województwo lwowskie (1938), no. 68, pp. 194-195.
 14. --- Województwo łódzkie (1937), no. 77, pp. 154-155.
 15. --- Województwo nowogródzkie (1938), no. 71, pp. 142-143.
 16. --- Województwo poznańskie (1938), no. 76, pp. 212-213.
 17. --- Województwo pomorskie (1938), no. 75, pp. 158-159.
 18. --- Województwo polskie (1938), no. 87, pp. 118-119.
 19. --- Województwo stanisławowskie (1937), no. 65, pp. 130-131.
 20. --- Województwo tarnopolskie (1938), no, 78, pp. 142-143.
 21. --- Województwo warszawskie (1937), no. 57, pp. 198-199.
 22. --- Województwo wileńskie bez miasta Wilna (1936), no. 36, pp. 68-69.
 23. --- Województwo wołyńskie (1938), no. 70, pp. 134-135.
 24. Drugi powszechny spis ludności z dn. 9. XII.1931 r. Stosunki zawodowe – ludność w rolnictwie. Polska (1938a), Statystyka Polski, series C, 94b, Warszawa.
 25. Drugi powszechny spis ludności z dn. 9. XII.1931 r. Stosunki zawodowe – ludność poza rolnictwem, Polska (1938b), Statystyka Polski, series C, 94c, Warszawa.
 26. Mały Rocznik Statystyczny 1939 (1939), GUS, Warszawa.
 27. Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 r. Mieszkania. Ludność. Stosunki zawodowe (1927), Statystyka Polski, 31, GUS, Warszawa.
 28. Rocznik Statystyczny 1963 (1963), GUS, Warszawa.
 29. Rocznik Statystyczny 1968 (1968), GUS, Warszawa.
 30. Rocznik Statystyczny 1969 (1969), GUS, Warszawa.
 31. Rocznik Statystyczny 1973 (1973), GUS, Warszawa.
 32. Czajkowski T., Otrębski E. (1932), Zarobki pracowników bankowych i ubezpieczeniowych, Statystyka Pracy, 1, 20-4.
 33. Développement des écoles supérieures en Pologne (1923), Revue Mensuelle de Statistique, vol. 6, no. 4, pp. 105-214.
 34. Fuks M. (1992), Profesor Peretz (Adolf Peretz), Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, 31/3-4, 96-102.
 35. Głowiński T. (2012), Feliks Młynarski 1884-1972, GAJT, Wrocław.
 36. Ivanka A. (1964), Wspomnienia skarbowca 1927-1945, PWN, Warszawa.
 37. Jezierski A., Leszczyńska C. (1994), Bank Polski SA 1924-1951, NBP, Warszawa.
 38. Jezierski A., Leszczyńska C. (2001), Narodowy Bank Polski 1948-1970, NBP, Warszawa.
 39. Kłusek M. (2013), Państwowy Bank Rolny w latach 1919-1949. Studium historyczno-prawne, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa.
 40. Konarski S. (1977), Kazimierz Natanson, 1853-1935, Polski Słownik Biograficzny. http://www.ipsb.nina.gov.pl/HomeIPSB, accessed on 10.10.2019.
 41. Kwolek-Folland A. (1998), Engendering Business: Men and Women in the Corporate Office, 1870–1930, Johns Hopkins University Press, Baltimore.
 42. Landau Z. (1994), Historia Pocztowej i Powszechnej Kasy Oszczędności, PKO, Warszawa.
 43. Landau Z. (1998), Bank Gospodarstwa Krajowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 44. Landau Z., Tomaszewski J. (1995), Bank Handlowy w Warszawie SA. Zarys dziejów 1870-1995, MUZA, Warszawa.
 45. Laskowski L. (1971), Załoga Banku. Materiały do monografii Narodowego Banku Polskiego 1945-1970, Unpublished typescript of NBP, Warszawa.
 46. Mierzwa J. (2006), Pułkownik Adam Koc. Biografia polityczna, series: Studia z Historii XX Wieku, v. 2. Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, Kraków.
 47. Morawski W. (1998), Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku, MUZA, Warszawa.
 48. Rudnicki S. (2007), Wspomnienia prawie stuletnie, Kraków.
 49. Wardley P. (2000), The Commercial Banking Industry in Britain before 1940, Journal of Industrial History, 3 (2), 71-97.