Group Portrait of the Galician Oil Entrepreneurs
PDF

Keywords

Galicia
oil industry
entrepreneurs
constructors
patriots

How to Cite

Franaszek, P. (2022). Group Portrait of the Galician Oil Entrepreneurs. Studia Historiae Oeconomicae, 40(2), 1–20. https://doi.org/10.14746/sho.2022.40.2.001

Number of views: 114


Number of downloads: 90

Abstract

When presenting the careers of entrepreneurs operating on Polish soil at the turn of the 19th and 20th centuries, researchers usually focus on individuals operating in the most industrialised areas, especially the Kingdom of Poland. Much less attention has been paid to successful entrepreneurs in Galicia. Studies on Galician entrepreneurship have mainly taken the form of biographical entries in encyclopaedias and lexicons and in the Polish Biographical Dictionary. These are profiles of individual business leaders of the Austrian partition, while far fewer works deal with the issue of entrepreneurs as a group, despite the fact that there are many sources for such research. This article is an attempt to create a group portrait of a number of Galician oil entrepreneurs who played an exceptional role in the economic, the social, and the political life of Galicia.

https://doi.org/10.14746/sho.2022.40.2.001
PDF

References

REFERENCES

‘45-lecie Prezesa Władysława Długosza’ (1931) Nafta, 10(10–11), pp. 269–272.

Bielski, Z. (1904) ‘Żuraw wiertniczy „Express”’, Nafta, 1(9), pp. 129–134.

Brzozowski, S. (1974) Ignacy Łukasiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Interpress.

Brzozowski, S. (1994) ‘Stanisław Szczepanowski – pionier rozwoju górnictwa naftowego’, in Wolwowicz, R. (ed.) Historia polskiego przemysłu naftowego. Vol. 1. Brzozów–Kraków: Muzeum Regionalne PTTK im. Adama Fastnachta w Brzozowie, pp. 36–58.

Chrobak, Ł. (2021) Książę Andrzej Lubomirski. Ordynat i przemysłowiec w latach 1882–1939). Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka. DOI: https://doi.org/10.12797/9788381383974

Cierniak-Szóstak, E. (2008) ‘Wizerunek polskiego przedsiębiorcy jako element społecznej legitymizacji/delegitymizacji nowego ładu’, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 12, pp. 397–408.

Franaszek, P. (1988) ‘Nowatorska myśl techniczna w górnictwie naftowym Galicji (do roku 1914)’, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 49, pp. 77–95.

Franaszek, P. (1991) Myśl techniczna w galicyjskim wiertnictwie naftowym w latach 1860–1918. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Franaszek, P. (2002) ‘Przemysł naftowy na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w.’, in Ruchniewicz, K., Tyszkiewicz, J. and Wrzesiński, W. (eds) Przełomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław, 15–18 września 1999. Pamiętnik, III(2). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 369–380.

Franaszek, P. (2009) ‘William Henry Mac Garvey i jego rola w rozwoju galicyjskiego przemysłu naftowego’, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 2–3, pp. 205–213.

Franaszek, P. (2016) ‘Gospodarcza działalność rodziny Goetzów w Małopolsce’, in: Gawlik, J.S. (ed.) Rola rodziny Goetzów-Okocimskich w budowie gospodarki, kultury i rozwoju cywilizacyjnego regionu Polski południowej w XIX i XX wieku. Zarys monograficzny. Brzesko: Brzeskie Towarzystwo „Gryf”, pp. 43–57.

Franaszek, P., Grata, P., Kozicka-Kołaczkowska, A., Ruszel, M., Zamoyski, G. (2021) Ignacy Łukasiewicz. Prometeusz na ludzką miarę. Warszawa: PIW.

Kargol, T. (2009) ‘Zieleniewscy, Baczewscy, Grossowie… Galicyjscy przedsiębiorcy w drugiej połowie XIX w. (do 1914 r.) – kierunki badań i postulaty badawcze,’ Kwartalnik Historyczny, 116(2), pp. 197–217.

Kopalnictwo i przemysł naftowy w Polsce. Dwutygodnik Naftowy (1924/25) 28, pp. 11–12.

Kuberski, L. (1997) Stanisław Szczepanowski. Przemysłowiec, polityk, publicysta. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Lorenz, K., Szwed-Lorenz, J., Ślusarczyk, J.(2017) ‘Rozwój i upadek przemysłu naftowego w Galicji’, Hereditas Minariorum, 4, pp. 201–207. Accessed 14 July 2022.

Malak, E. (2015) ‘Szczepanowski Stanisław’, in Orłowski, B. (ed.) Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki, vol. 4. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, p. 227.

Małecki, J.M. (1979) ‘W dobie autonomii galicyjskiej (1866–1918)’ in Bieniarzówna, J., Małecki, J.M., Mitkowski, J. (eds) Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1796–1918, Vol. 3. Kraków: Wydawnictwo Literackie, pp. 297–313.

Michalewicz, J. (1988), Przemysł gorzelniany w Galicji doby autonomicznej. Między monopolem dworskim a monopolem państwowym. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Najdus-Smolar, W. (1993) ‘Wzorzec galicyjskiego przemysłowca’, in Kołodziejczyk, R. (ed.) Image przedsiębiorcy gospodarczego w Polsce w XIX i XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo DiG, pp. 85–112.

Nicieja, S.S. (2012) Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. Vol. 1. Opole: Wydawnictwo MS.

‘O kongresie naftowym w Bukareszcie, odczyt dr Stefana Bartoszewicza wygłoszony w Towarzystwie Politechnicznym we Lwowie, dn. 16 bm.’ (1907), Nafta, 15(20), pp. 301–305.

Pietrusza, J. (1995) ‘Udział pracowników przemysłu naftowego w ruchu oporu i wojnach światowych’ in Wolwowicz, R. (ed.) Historia polskiego przemysłu naftowego, Vol. 2. Brzozów–Kraków: Muzeum Regionalne PTTK im. Adama Fastnachta w Brzozowie, pp. 568–583.

Rosołowski, M., Krajewski, A., Bińczyk, A., Kwilecki, W. (2018) Poczet przedsiębiorców polskich. Od Piastów do 1939 roku. Warszawa: WEI.

‘Sprawozdanie z działalności Krajowego Towarzystwa Naftowego za rok 1908’ (1909) Nafta, 17(3), pp. 33–36.

Szczepanowski, S. (1888) Nędza Galicji w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego. Lwów: Gubrynowicz and Schmidt.

Wnęk, J. (2015) Rozwój ideologii przemysłowej w Galicji 1866–1918. Warszawa: IHP PAN.

Wójcik, Z. (2015) ‘Długosz Władysław’, in Orłowski, B. (ed.) Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki, Vol. 1. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.