Between Art, Industry and Entrepreneurship: Artistic, Design, and Managerial Activity of Professor Zbigniew Horbowy in 1959–1989
PDF

Keywords

artistic glass
design
socialist economy
industry
entrepreneurship

How to Cite

Popiński, K. (2022). Between Art, Industry and Entrepreneurship: Artistic, Design, and Managerial Activity of Professor Zbigniew Horbowy in 1959–1989. Studia Historiae Oeconomicae, 40(2), 105–121. https://doi.org/10.14746/sho.2022.40.2.005

Number of views: 93


Number of downloads: 70

Abstract

Zbigniew Horbowy (1935–2019), a graduate of the Faculty of Glass of the State Higher School of Fine Arts in Wrocław, conducted from the end of the 1950s, throughout the next several decades, exceptionally fruitful and original artistic, academic, design and managerial activities on the intersection of art and industry. His artistic achievements quickly found recognition in the national art circles and in the international arena. At the same time, as the only glass designer in the times of the Polish People’s Republic, he managed to combine artistic and commercial success. The utility glasses designed by him and mass-produced and sold on a mass scale were a symbol of Polish glass in general in the public awareness. He carried out his entrepreneurial activity with amazing efficiency in spite of the conditions of the industry in the People’s Republic of Poland. And this, in principle, was extremely difficult to effectively use innovation or design. As a lecturer at the PWSSP (State Higher School of Fine Arts), then a member of the university’s management and at the same time the head of design units of the leading Lower Silesian glassworks, he played an extremely important role in educating design staff and development directions of Polish industrial design.

https://doi.org/10.14746/sho.2022.40.2.005
PDF

References

AMKiS sygn. 1276/126 – Archiwum Ministerstwa Kultury i Sztuki, Zarząd Szkół Artystycznych – Zespół akt Departamentu Kształcenia Artystycznego Departamentu Szkolnictwa Artystycznego: Organizacja i funkcjonowanie szkolnictwa artystycznego, 1974.

AMKiS sygn. 1739/23 – Archiwum Ministerstwa Kultury i Sztuki, Zarząd Szkół Artystycznych – Zespół akt Departamentu Kształcenia Artystycznego Departamentu Szkolnictwa Artystycznego: Program rozwoju szkolnictwa artystycznego do 2000 r., lipiec 1988.

APW sygn. 82-1199-0-01-18-1700 – Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Wydziału Nauki i Oświaty KW PZPR we Wrocławiu: Kamiński, W. ‘Współpraca z regionem w dziedzinie badań naukowych PWSSP w roku 1971/72’, in Współpraca wyższych uczelni z przemysłem. Informacje opracowane przez aktyw wyższych uczelni dla Wydziału Nauki dotyczące m.in. współpracy z przemysłem (1958–1971).

AASPW mps, no sygn. – Archiwum Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu: Olech, H., Kominek, R. and Kiczura, L. (1971) Założenia programowe i organizacyjne Międzywydziałowego Studium Ceramiki i Szkła przy PWSSP we Wrocławiu na okres 1971–1975.

ODSASPW mps, no sygn., R. Kominek – Ośrodek Dokumentacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu: Kominek, R. Współpraca PWSSP z przemysłem na konferencji problemowej w dniach 26–27 kwietnia 1971.

ODSASPW mps, no sygn. – Ośrodek Dokumentacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu: Baszyńska, H. (ed.), (2005) Kronika PWSSP we Wrocławiu 1946–2005. Wrocław: Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Banaś, B. (2009) Zbigniew Horbowy. Wrocław: Akademia Sztuk Pięknych.

Banaś, P. (1992) ‘Tekst wstępny’, in Dackiewicz-Skowroński, K., Wojciechowski J. and Białek, H. (eds) Kontynuacje. Wrocław’92. Wystawa Okręgu Wrocławskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Wrocław: Związek Polskich Artystów Plastyków, pp. 7–14.

Dawski, S. (1996) ‘Tamte czasy (wspomnienia wg stenogramu wywiadu z 1979 r.)’, in Saj, A. (ed.) Szkice z pamięci. Monografia uczelni. Wrocław: Akademia Sztuk Pięknych, pp. 29–34.

Han, E. (1986) ‘Reprezentuję interesy swojej uczelni. Rozmowa dnia z doc. Zbigniewem Horbowym’, Słowo Polskie, 45(11997), 22–23.02, pp. 1–2. DOI: https://doi.org/10.1080/00144940.1986.11483957

Horbowy, Z. (1985) Interart ‘85. Exhibition catalog for II Targach Sztuki Krajów Socjalistycznych, Poznań, listopad 1985 (text). Poznań: Zjednoczenie Huty Szkła Gospodarczego i Technicznego „Vitropol” w Sosnowcu.

Horbowy, Z. (1997) ‘…Jak bym spadł ze skały’, Ziemia Kłodzka, 47–48, pp. 14–16.

Horbowy, Z. (2019) ‘Wspomnienia’, in Pawlak, K. (ed.) CiSZ. Historia. 70 lat obecności Ceramiki i Szkła na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wrocław: Akademia Sztuk Pięknych, pp. 98–109.

Huml, I. (2004) ‘Twórcze obcowanie ze szklaną materią’, Format. Pismo Artystyczne Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 45, pp. 31–32.

‘Kalendarium’ (2019) in Pawlak, K. (ed.) CiSZ. Historia. 70 lat obecności Ceramiki i Szkła na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wrocław: Akademia Sztuk Pięknych, pp. 163–225.

Makarewicz, Z. (2006) ‘Bez postumentów. O rzeźbie wrocławskiej’, in Saj, A. and Łubowicz, E. (eds) Wrocław sztuki. Sztuka i środowiska artystyczne Wrocławia 1946–2006. Wrocław: Akademia Sztuk Pięknych, pp. 82–126.

‘Mówi Stanisław Dawski’ (1966) „Odra”. Miesięcznik społeczno-kulturalny, nr 3, pp. 36–37.

Popiński, K. (2006) ‘Krótkie dzieje Akademii Sztuk Pięknych’, „Format”. Pismo Artystyczne Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 50, pp. 6–7.

Saraczyńska, A. (2002) ‘Rektora czas wyborów. Rozmowa z prof. Zbigniewem Horbowym’, Gazeta Wyborcza (Wrocław supplement), 14(112), 19.04, pp. 12.

Saraczyńska, A. (2009) ‘Artysta od butelek i kieliszków’, Wieża Ciśnień (Wrocław supplement of Gazeta Wyborcza), 11(251), 20.03, pp. 11–12.

‘Szkoła Szkła’ (2005) in Chmielewski, A. (ed.) Wrocławskie środowisko akademickie. Twórcy i uczniowie 1945–2005. Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, pp. 615–616.

‘Sztuka nie jest demokratyczna… Rozmowa z JM Rektorem Akademii Sztuk Pięknych, profesorem Zbigniewem Horbowym’ (2000) Życie Akademickie, 6, pp. 8–10.

Wierzchoś, M. (2010) ‘Projektant nowoczesny’, Art & Business, June, pp. 32–35.

‘Wywiad ze Zbigniewem Horbowym przeprowadzony przez Małgorzatę Dajewską’ (2019) in Pawlak, K. (ed.) CiSZ. Historia. 70 lat obecności Ceramiki i Szkła na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wrocław: Akademia Sztuk Pięknych, pp. 104–105.

Zworska-Raziuk, B. (2004) ‘Programy nauczania Katedry Szkła’, Dyskurs. Zeszyty Naukowo-Artystyczne Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 1, pp. 258–284.