Neuronalne korelaty świadomego uczenia się bodźców słuchowych w paradygmacie różnicowania bodźca odstającego
PDF

Słowa kluczowe

świadomość
uczenie się
teoria radykalnej plastyczności
fala niezgodności MMN

Jak cytować

Szczepanowski, R., Folwarczny, M., & Kozłowski, R. (2015). Neuronalne korelaty świadomego uczenia się bodźców słuchowych w paradygmacie różnicowania bodźca odstającego. Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu, 9(1), 37–47. https://doi.org/10.14746/skfu.2015.9.1.03

Abstrakt

W pracy badano wpływ świadomości na uczenie się różnicowania bodź- ców słuchowych w kontekście aktywności ludzkiego mózgu. Przyjmując założenia teorii radykalnej plastyczności oczekiwano, że rezultaty 4-tygodniowego treningu uczenia się różnicowania bodźców będą skorelowane ze zwiększoną aktywnością korową reprezenta- cji bodźców wskutek działania mechanizmów świadomości dostępu. Pomiary aktywności mózgu za pomocą techniki potencjałów wywołanych ERP w paradygmacie bodźców odsta- jących wykazały, że trening uczenia się prowadził do wzrostu amplitudy fali niezgodności MMN (ang. mismatch negativity). Wyniki sugerują, że świadome uczenie się prowadzi do zwiększenia aktywności neuronalnej reprezentacji bodźców w mózgu, jednakże trwałe polepszenie zdolności różnicowania wymaga głównie mechanizmów świadomości dostępu potencjalnego.

https://doi.org/10.14746/skfu.2015.9.1.03
PDF

Bibliografia

Allen, J., Kraus, N., Bradlow, A. (2000). Neural representation of consciously impercep- tible speech sound differences. Attention, Perception, & Psychophysics, 62 (7), 1383– 1393.

Baars, B. J. (2002). The conscious access hypothesis: origins and recent evidence. Trends in Cognitive Sciences, 6 (1), 47-52.

Cleeremans, A. (2007). Consciousness: The radical plasticity thesis. Progress in brain research, 168, 19–33.

Cleeremans, A. (2011). The radical plasticity thesis: how the brain learns to be conscious. Frontiers in psychology , vol.2, 86.

Debener, S., Makeig, S., Delorme, A., Engel, A. K. (2005). What is novel in the novelty oddball paradigm? Functional significance of the novelty P3 event-related potential as revealed by independent component analysis. Cognitive Brain Research, 22 (3), 309– 321.

Delorme, A., i Makeig, S. (2004). EEGLAB: an open source toolbox for analysis of single- trial EEG dynamics including independent component analysis. Journal of neuroscience methods, 134 (1), 9–21.

Friedman, D., Cycowicz, Y., M., Gaeta, H. (2001). The novelty P3: an event-related brain potential (ERP) sign of the brain’s evaluation of novelty. Neuroscience and Biobeha- vioral Reviews, 25, 355–373.

Lazzaro, I., Anderson, J., Gordon, E., Clarke, S., Leong, J., Meares, R. (1997). Single trial variability within the P300 (250–500 ms) processing window in adolescents with attention deficit hyperactivity disorder. Psychiatry research,73 (1), 91–101.

Koelsch, S., Schroger, E., Tervaniemi, M. (1999). Superior pre-attentive adutitory proces- sing in musicians. NeuroReport , 10, 1309–1313.

Naatanen, R., Winkler, I. (1999). The concept of auditory stimulus representation in cognitive neuroscience. Psychological bulletin, 125 (6), 826.

Petersen, S. E., Van Mier, H., Fiez, J. A., Raichle, M. E. (1998). The effects of practice on the functional anatomy of task performance. Proceedings of the National Academy of Sciences, 95 (3), 853–860.

Popławska A. i Wierzchoń M. (2008). Rola świadomości percepcyjnej i świadomości in- trospekcyjnej w procesie nabywania wiedzy ukrytej: wpływ czasu ekspozycji bodźca, Studia Psychologiczne, XLVI (1), 37–48.

Posner, M. I. (1994). Attention: the mechanisms of consciousness. Proceedings of the Na- tional Academy of Sciences, 91 (16), 7398–7403.

Plourde i Picton (1991). Long-Latency Auditory Evoked Potentials During General Ane- sthesia N1 and P3 Components. Anesthesia & Analgesia, 72 (3), 342–350.

Qin, P., Di, H., Yan, X., Yu, S., Yu, D., Laureys, S., Weng, X. (2008). Mismatch negativity to the patient’s own name in chronic disorders of consciousness. Neuroscience letters, 448 (1), 24–28.

Tulving, E. (1985). Memory and consciousness. Canadian Psychology/Psychologie Cana- dienne, 26 (1), 1.

Tsuchiya N., Adolphs R. (2007), Emotion and Consciousness, Trends in Cognitive Sciences 11 (4), 158–167.

Wheeler, M. A., Stuss, D. T., Tulving, E. (1997). Toward a theory of episodic memory: the frontal lobes and autonoetic consciousness. Psychological bulletin, 121 (3), 331.

Winkler, I. (2007). Interpreting the mismatch negativity. Journal of Psychophysiology , 21 (3), 147–163.