Pressto.

Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu

Vol 9, Nr 1

Spis treści

Artykuły

Błędne zeznania świadków naocznych i nausznych jako efekt działania standardowych mechanizmów poznawczych. PDF
Katarzyna Jakubowska 5-22
Wolicjonalne mechanizmy inicjowania ruchu PDF
Maciej Raś 23-36
Neuronalne korelaty świadomego uczenia się bodźców słuchowych w paradygmacie różnicowania bodźca odstającego PDF
Remigiusz Szczepanowski, Michał Folwarczny, Robert Kozłowski 37-47
Świadomość w kontekstach klinicznych. Zaburzenia, diagnostyka, problemy PDF
Michał Wyrwa 48-60


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo