Zakres i zasięg czasopisma

Zakres Tematyczny obejmuje szeroko pojęte zagadnienia językoznawcze, literaturoznawcze i kulturoznawcze. Czasopismo jest podzielone na dwa działy:
I. Językoznawstwo
II. Literaturoznawstwo i Kulturoznawstwo
Ponadto od czasu do czasu publikowana jest cześć poświęcona innym sprawom, która jest nazywana 'Miscellanea'.

Proces recenzji

Procedura wewnętrznej recenzji.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.

Zasady etyki

Rzetelność, etyczna postawa Autorów oraz wierność najwyższym standardom redakcyjnym to zasady, którymi kierują się redaktorzy czasopisma Scripta Neophilologica Posnaniensia.
Redakcja czasopisma uznaje „ghostwriting” oraz „guest authorship” za przejaw nierzetelności naukowej. W przypadku wykrycia wspomnianych negatywnych praktyk redakcja Scripta Neophilologica Posnaniensia zobowiązana jest powiadomić odpowiednie instytucje.

Historia czasopisma

Czasopismo ukazuje się od 1999 roku i powstało na okoliczność 80-lecia powstania Uniwersytetu Poznańskiego. Pomysłodawcą i założycielem oraz Redaktorem Naczelnym jest Prof. zw. dr hab. Stanisław Puppel.