Układ twarzy i gestosfery w kontekście konfliktu komunikacyjnego w komunikacji bezpośredniej

Main Article Content

Joanna Puppel

Abstrakt

Układ twarzy i gestosfery w kontekście konfliktu komunikacyjnego w komunikacji
bezpośredniej

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Puppel, J. (2018). Układ twarzy i gestosfery w kontekście konfliktu komunikacyjnego w komunikacji bezpośredniej. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (14), 127-137. https://doi.org/10.14746/snp.2014.14.08
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Joanna Puppel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktor, anglistka, językoznawca, adiunkt w Katedrze Skandynawistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Referencje

 1. Austin, J.L. 1962. How to do things with words. Oxford: Clarendon Press.
 2. Austin, J.L. 1970. „Performative utterances”. W: Austin, J.L. Philosophical papers. Oxford: Oxford University Press. 233-252.
 3. Coser, L.A. 1956. The functions of social conflict. Glencoe, Il: Free Press.
 4. Coser, L.A. 2009. Funkcje konfliktu społecznego. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 5. Dahrendorf, R. 1959. Class and class conflict in industrial society. Stanford: Stanford University Press.
 6. Fink, C.F. 1968. „Some conceptual difficulties in the theory of social conflict”. Journal of Conflict Resolution 12. 412-460.
 7. Galtung, J. 1969. „Conflict as a way of life”. W: Freeman, H.L. (red.). Progress in mental health. London: Churchill.
 8. Goffman, E. 2000. Człowiek w teatrze życia codziennego. (tłum. H. Datner-Śpiewak i P. Śpiewak, opracowanie i wstęp J. Szacki). Warszawa: Wydawnictwo KR.
 9. Goffman, E. 1956. The presentation of self in everyday life. London: Allen Lane/The Penguin Press.
 10. Lorenz, E.N. 1969. „Three approaches to atmospheric predictability”. American Meteorological Society 50 (5). 345-351.
 11. Lorenz, E.N. 1972 „Predictability: does the flap of a butterfly's wings in Brazil set off a tornado in Texas?” Online: http://eaps4.mit.edu/research/Lorenz/Butterfly_1972.pdf (ostatnie wejście 08.02.2014).
 12. Kaus, J. 2012. „Some notes on the nature of conflict”. W: Puppel, S. (red.). Transkomunikacja II. Poznań: Katedra Ekokomunikacji UAM. 51-66.
 13. Pondy, R.L. 1967. „Organizational conflict: concepts and models”. Administrative Science Quarterly 12. 296-320.
 14. Puppel, J. 2011 „Przestrzeń jako kategoria organizacyjna w komunikacji bezpośredniej". W: Chałacińska, H. i K. Kropaczewski. (red.). W kręgu problemów ekologii kultury. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 123-130.
 15. Puppel, J. 2013. “Facework and gestures: a preliminary analysis of the communicative power of human performative non-verbal practices”. Scripta Neophilologica Posnaniensia XIII. 85-90.
 16. Puppel, J. 2014. Rola i obecność gestów rytualnych w przestrzeni publicznej. Analiza rzeźb sakralnych w świątyniach katolickich na terenie miasta Poznania i wybranych okolic. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 17. Puppel, S. 2008. „Communicology: remarks on the reemergence of a paradigm in communication studies”. W: Puppel, S. i M. Bogusławska-Tafelska. (red.). New Pathways in linguistics 2008. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 11-22.
 18. Puppel, S. 2011. „Human communication and communicative skills: a general philosophy and evolving practical guidelines”. W: Puppel, S. i M. Bogusławska-Tafelska (red.). New pathways in linguistics 2011. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 107-118.