Kommunikation als basis des FSU: Sprache, Wissen, Kultur

Main Article Content

Barbara Skowronek
Alicja Skowronek

Abstrakt

Kommunikation als basis des FSU: Sprache, Wissen, Kultur

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skowronek, B., & Skowronek, A. (2018). Kommunikation als basis des FSU: Sprache, Wissen, Kultur. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (14), 149-167. https://doi.org/10.14746/snp.2014.14.10
Dział
Językoznawstwo
Biogramy autorów

Barbara Skowronek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor UAM, doktor habilitowany, germanistka, językoznawca, kierownik Zakładu Dydaktyki i Metodyki Nauczania Języków Obcych, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Alicja Skowronek, Uniwersytet Szczeciński

magister, etnolog i antropolog, Uniwersytet Szczeciński

Bibliografia

 1. Bonacchi, S. 2011. Höflichkeitsausdrücke und anthropozentrische Linguistik. Warszawa: Euro-Edukacja.
 2. Bonacchi, S. 2013. (Un)Höflichkeit. Eine kulturologische Analyse Deutsch-Italienisch-Polnisch. Frankfurt am Main, Warszawa: Peter Lang.
 3. Collett, P. 2003.The book of tells. Toronto: Harper.
 4. DeVito, J.A. 1970. The communication handbook: a dictionary. New York: Harper.
 5. Dobek-Ostrowska, B. 2006. „Miejsce i rola mediów masowych w procesach demokratyzacyjnych”. In: Dobek-Ostrowska, B. (Hg.). Media masowe w demokratyzujących się systemach politycznych: w drodze do wolności słowa i mediów. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 6. Duranti, A. (Hg.). 2009. A companion to linguistic anthropology. Malden, Mass.: Blackwell.
 7. Eßer, R. 2010. In: Barkowski, H. und H.-J. Krumm. (Hg.). Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Tübingen: Francke.
 8. Fleischer, M. 2007. Ogólna teoria komunikacji. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego.
 9. Gardner, R.C. 1985. Social psychology and second language learning: the role of attitudes and motivation. London: Edward Arnold.
 10. Goban-Klas, T. 2002. Media i komunikowanie masowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Grucza, F. 2012. „Zum Gegenstand und zu den Aufgaben der Anthropozentrischen Linguistik, Kulturologie und Kommunikologie sowie zur gegenseitigen Vernetzung dieser Erkenntnisbereiche“. Kwartalnik Neofilologiczny LIX (3). 227-344.
 12. Heath, R.L. und J. Bryant. 2008. Human communication theory and research: concepts, context and challenges. London: Routledge.
 13. Jakobson, R. 1963. Essais de linguistque générale. Paris: Minuit.
 14. Knötig, M. 2010. „Kinesik“. In: Barkowski, H. und H.-J. Krumm. (Hg.). Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Tübingen: Francke.
 15. Kurcz, I. 2005. Psychologla języka i komunikacji. Warszawa: Scholar.
 16. Lasswell, H.D. 1948. “The structure and the function of communication in society”. In: Bryson, L. (ed.). The communication of ideas. New York: Institute for Religious and Social Studies.
 17. Latasiewicz, M. 2011. Jan Paweł II poza protokołem. Kraków: Rafael.
 18. Lewicka, G. 2007. Glottodydaktyczne aspekty akwizycji języka drugiego a konstruktywistyczna teoria uczenia się. Wrocław: ATUT.
 19. Littlejohn, S.W. 2002. Theories of human communication. Belmont, CA: Wadsworth.
 20. Oksaar, E. 1988. Kulturemtheorie. Ein Beitrag zur Sprachverwendungsforschung. Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht.
 21. Piaget, J. 1974. Biologie und Erkenntnis. Über die Beziehungen zwischen organischen Regulationen und kognitiven Prozessen. Frankfurt: Fischer.
 22. Pisarek, W. 2008. Wstęp do nauki o komunikowaniu. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 23. Puppel, S. 2001. A conside guide to psycholinguistics. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 24. Puppel, S. 2007. „Interlingwalizm czy translingwalizm? Interkomunikacja czy transkomunikacja? Uwagi w kontekście współistnienia języków naturalnych w ramach globalnej wspólnoty kulturowo-językowo-komunikacyjnej”. In: Puppel, S. (red.). Społeczeństwo – kultura – język. W stronę interakcyjnej architektury komunikacji. Poznań: Katedra Ekokomunikacji UAM.
 25. Puppel, J. und S. Puppel. 2008. „Gestosfera jako istotny składnik przestrzeni publicznej”. Oikeios Logos 4. 1-8.
 26. Rieschke, K. 2010. „Haptik“. In: Barkowski, H. und H.-J. Krumm. (Hg.). Fachlexikon Deustch als Fremd- und Zweitsprache. Tübingen: Francke.
 27. Rost-Roth, M. 2010. „Kommunikation“. In: Barkowski, H. und H.-J. Krumm. (Hg.). Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Tübingen: Francke.
 28. Schneider, S. 2005. „Sprachlernende digital betreuen“. Fremdsprache Deutsch 33. 42-46.
 29. Shannon, C.E. und W. Weaver. 1949. The mathematical theory of communication. Urbana Chicago: University of Illinois Press.
 30. Skowronek, B. 2008a. „FSU als intersemiotische Kommunikation”. In: Myczko, K., Skowronek, B. und W. Zabrocki (Hg.). Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Tom jubileuszowy z okazji 70. urodzin Profesora Waldemara Pfeiffera. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 107 – 114.
 31. Skowronek, B. 2008b. „Fremdsprachenunterricht als Vorbereitung auf die gesellschaftlich effektive Kommunikation“. In: Mikołajczyk, B. und M. Kotin. (Hg.). Terra grammatica. Ideen – Methoden –Modelle. Frankfurt am Main: Peter Lang. 393-403.
 32. Skowronek, B. 2013. Glottodidaktik und Fremdsprachenunterricht in der Diskussion. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 33. Tomaszkiewicz, T. 2006. Przekład audiolingwalny. Warszawa: PWN.
 34. Vielau, A. 2003. „Die aktuelle Methodendiskussion“. In: Bausch, K.-R., Christ, H. und H.-J. Krumm. (Hg.). Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Francke.
 35. Watzlavik, P., Beavin, J.H. und D.D. Jackson. 1967/2007. Pragmatics of human communication. New York: W. W. Northon and Company.
 36. Wiener, N. 1954. The human use of human beings. Garden City, N.Y.: Doubleday.
 37. Zabrocki, L. 1963. Wspólnoty komunikatywne w genezie i rozwoju języka niemieckiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 38. Zabrocki, L. 1966a. „Kodematische Grundlagen der Theorie des Fremdsprachenunterrichts“. Glottodidactica 1. 3-42.
 39. Zabrocki, L. 1966b. Językoznawcze podstawy metodyki nauczania języków obcych. Warszawa: PWN.
 40. Zabrocki, L. 1975. Kybernetische Modelle der sprachlichen Komunikation. Wrocław/Warszawa/Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 41. Zenderowska-Korpus, G. 2004. Sprachliche Schematismen des Deutschen und ihre Vermittlung im Unterricht DaF. Frankfurt am Main: Peter Lang.