Utrata domen przez język duński − czy język duński jest zagrożony?
PDF

Jak cytować

Szubert, A. (2018). Utrata domen przez język duński − czy język duński jest zagrożony?. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (14), 169–177. https://doi.org/10.14746/snp.2014.14.11

Abstrakt

Utrata domen przez język duński − czy język duński jest zagrożony?
https://doi.org/10.14746/snp.2014.14.11
PDF

Bibliografia

Bojsen, E. 1989. „Who´s afraid...?”. Nyt fra Sprognævnet 4. 1-3.

Brink, L. 1988. „Nordens folkesprog i fare”. Nyt fra Sprognævnet 4. 4-7.

Davidsen-Nielsen, N. 2010. „Hjælp, engelsk knockouter det danske sprog”. Politiken (18.01.2010), za http://eplads.norden.org/nordenssprak/kap6/6b.asp?lang=da 31-03-2014.

Davidsen-Nielsen, N. i M. Herslund. 1999. „Dansk han med sin tjener talte”. W: Davidsen-Nielsen, N., Hansen, E. i P. Jarvad. (red.). Engelsk eller ikke engelsk? That is the question. Engelsk indflydelse på dansk. København: Gyldendal. 11-18.

Edlund, L.-E. i B. Hene. 1992. Lånord i svenskan. Om språkförändringar i tid och rum. Stockholm: Wiken.

Hansen, E. 1985. „Orddannelse på hjemlig grund“. Sprog i Norden. 65-70.

Herslund, M. 1999. „Dansk som >det andet sprog<”. W: Davidsen-Nielsen, N., E. Hansen, E. i P. Jarvad. (red.). Engelsk eller ikke engelsk? That is the question. Engelsk indflydelse på dansk. København: Gyldendal. 19-25.

Jarvad, P. 1995. Nye ord − hvorfor og hvordan? København: Gyldendal.

Jarvad, P. 2001. Det danske sprogs status i 1990`erne med særligt henblik på domænetab. København: Dansk Sprognævn.

Jarvad, P. 1999a. Nye Ord. Ordbog over nye ord i dansk 1955-1998. København: Gyldendal.

Jarvad, P. 1999b. „Den engelske påvirknings art og mængde”. W: Davidsen-Nielsen, W., Hansen, E. i P. Jarvad. (red.). Engelsk eller ikke engelsk? That is the question. Engelsk indflydelse på dansk. København: Gyldendal. 103-118.

Larsen, F. 1994. „More than loan-words: English influence on Danish”. RASK Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation 1. 21-46.

Larsen, F. 1999. „Stands, eller jeg siger bang!”. W: Davidsen-Nielsen, N., Hansen, E. i P. Jarvad. (red.). Engelsk eller ikke engelsk? That is the question. Engelsk indflydelse på dansk. København: Gyldendal. 27-37.

Pedersen, I.L. 2000. „Sprogkontakt, sprogpåvirkning − og sprogpolitik”. Sprog i Norden. 34-44.

Sørensen, K. 1995. Engelsk i dansk. Er det et must? København: Munksgaard.

Źródła internetowe:

http://eplads.norden.org/nordenssprak/ (31.03.2014)

http://eplads.norden.org/nordenssprak/kap6/6b.asp?lang=da (31-03-2014)

http://www.politiken.dk) (Politiken (19.3.2002)) (21.03.2014)

http://regeringen.se/sb/d/108/a/1443 (21.03.2014)

http://www.kum.dk (21.03.2014)

http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2004-010 (23.03.2014)