Technologia i/a edukacja

Main Article Content

Mirosław Wobalis

Abstrakt

Technologia i/a edukacja

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wobalis, M. (2018). Technologia i/a edukacja. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (14), 237-248. https://doi.org/10.14746/snp.2014.14.17
Dział
Miscellanea
Biogram autora

Mirosław Wobalis, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca i metodyk, adiunkt w Zakładzie Nauk Pomocniczych i Edytorstwa, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bibliografia

 1. Bednarek, J. 2006. Multimedia w kształceniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Briggs, A. i P. Burke. 2010. Społeczna historia mediów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Debray, R. 2010. Wprowadzenie do mediologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 4. Dijk, J.V. 2010. Społeczne aspekty nowych mediów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Eskarpit, R. 1991. Rewolucja książki. Warszawa: PWN.
 6. Gulińska, H. 1997. Strategia multimedialnego kształcenia chemicznego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 7. Kulczycki, E. i M. Wendland. (red.). 2012. Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.
 8. McLuhan, E. i F. Zignore. (red.). 2001. McLuhan. Wybór tekstów. Poznań: Zysk i S-ka.
 9. Spitzer, M. 2013. Cyfrowa demencja. Słupsk: Dobra Literatura.
 10. Vandendorpe, Ch. 2008. Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 11. Wendland, M. 2011. Konstruktywizm komunikacyjny. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.
 12. Wobalis, M. 2010. „E-rzeczywistość czy e-nierzeczywistość”. Polonistyka 11. 12-18.
 13. Wobalis, M. 2011. Multimedia w nauczaniu polonistycznym. Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”. 120-140.
 14. Zieliński, Z. 2010. Archeologia mediów. Warszawa: Oficyna Naukowa.