Rule-based probabilistic learning and teaching of English prepositions: a cognitive corpus-based approach

Main Article Content

Anna Bączkowska

Abstrakt

Rule-based probabilistic learning and teaching of English prepositions: a
cognitive corpus-based approach

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bączkowska, A. (2018). Rule-based probabilistic learning and teaching of English prepositions: a cognitive corpus-based approach. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (6), 89-107. https://doi.org/10.14746/snp.2004.06.04
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Anna Bączkowska, Akademia im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

doktor, anglista, językoznawca, adiunkt w Katedrze Filologii Angielskiej Akademii im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy