Intuition in the psycholinguistic paradigm. An approach toward a confirmation of the strategy of intuition as a cognitive mechanism

Main Article Content

Marta Bogusławska-Tafelska

Abstrakt

Intuition in the psycholinguistic paradigm. An approach toward a confirmation of the strategy of intuition as a cognitive mechanism.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bogusławska-Tafelska, M. (2018). Intuition in the psycholinguistic paradigm. An approach toward a confirmation of the strategy of intuition as a cognitive mechanism. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (6), 109-117. https://doi.org/10.14746/snp.2004.06.05
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Marta Bogusławska-Tafelska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

magister, anglista, językoznawca, asystent w Katedrze Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,
słuchaczka IV roku Wydziałowego Studium Doktoranckiego Wydziału Neofilologii UAM, opiekun naukowy: prof. dr hab. Stanisław Puppel