Γлагольный вид и словообразование в русском языке

Main Article Content

Jerzy Kaliszan

Abstrakt

Γлагольный вид и словообразование в русском языке

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaliszan, J. (2018). Γлагольный вид и словообразование в русском языке. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (6), 147-151. https://doi.org/10.14746/snp.2004.06.08
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Jerzy Kaliszan, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor zwyczajny, rusycysta, językoznawca, kierownik Zakładu Języka Rosyjskiego w Instytucie Filologii Rosyjskiej UAM