The concept of motivation and the problem of motivational barriers in foreign language learning

Main Article Content

Hanna McManus

Abstrakt

The concept of motivation and the problem of motivational barriers in foreign language learning

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
McManus, H. (2018). The concept of motivation and the problem of motivational barriers in foreign language learning. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (6), 173-186. https://doi.org/10.14746/snp.2004.06.10
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Hanna McManus, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

magister, anglista, językoznawca, słuchaczka IV roku Wydzialowego Studium Doktoranckiego Wydziału neofilologii UAM, opiekun naukowy: prof. dr hab. Stanisław Puppel