Zur Evaluation glottodidaktischer Materialien für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache

Main Article Content

Barbara Skowronek

Abstrakt

Zur Evaluation glottodidaktischer Materialien für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skowronek, B. (2018). Zur Evaluation glottodidaktischer Materialien für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (6), 199-212. https://doi.org/10.14746/snp.2004.06.12
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Barbara Skowronek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor, doktor habilitowany, germanista, językoznawca, kierownik Zakładu Dydaktyki i Metodyki Nauczania Języków Obcych w Katedrze Glottodydaktyki i Translatoryki UAM