Synonimia słowotwórcza odrzeczownikowych nazw osobowych w języku polskim i rosyjskim

Main Article Content

Jerzy Kaliszan

Abstrakt

Synonimia słowotwórcza odrzeczownikowych nazw osobowych w języku polskim i rosyjskim

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaliszan, J. (2018). Synonimia słowotwórcza odrzeczownikowych nazw osobowych w języku polskim i rosyjskim. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (1), 27-30. https://doi.org/10.14746/snp.1999.01.03
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Jerzy Kaliszan, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor, doktor habilitowany, rusycysta, językoznawca, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Języka Rosyjskiego w Instytucie Filologii Rosyjskiej UAM