Perspektywa funkcjonalna zdania a gramatyka genetyczna: próba pojednania
PDF

Jak cytować

Tajsner, P. (2018). Perspektywa funkcjonalna zdania a gramatyka genetyczna: próba pojednania. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (1), 49–57. https://doi.org/10.14746/snp.1999.01.06

Abstrakt

Perspektywa funkcjonalna zdania a gramatyka genetyczna: próba pojednania
https://doi.org/10.14746/snp.1999.01.06
PDF