Perspektywa funkcjonalna zdania a gramatyka genetyczna: próba pojednania

Main Article Content

Przemysław Tajsner

Abstrakt

Perspektywa funkcjonalna zdania a gramatyka genetyczna: próba pojednania

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tajsner, P. (2018). Perspektywa funkcjonalna zdania a gramatyka genetyczna: próba pojednania. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (1), 49-57. https://doi.org/10.14746/snp.1999.01.06
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Przemysław Tajsner, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktor habilitowany, anglista, językoznawca, adiunkt w Zakładzie Polsko-Angielskiego Językoznawstwa Porównawczego w Instytucie Filologii Angielskiej UAM