Program Minimalistyczny: syntaktyczna rewolucja czy ewolucja?

Main Article Content

Jacek Witkoś

Abstrakt

Program Minimalistyczny: syntaktyczna rewolucja czy ewolucja?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Witkoś, J. (2018). Program Minimalistyczny: syntaktyczna rewolucja czy ewolucja?. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (1), 89-96. https://doi.org/10.14746/snp.1999.01.08
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Jacek Witkoś, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktor habilitowany, anglista, językoznawca, adiunkt w Zakładzie Polsko-Angielskiego Językoznawstwa Porównawczego w Instytucie Filologii Angielskiej UAM