Über einige Elemente des Nationalen bei Friedrich Schlegel: Eine Folgediskussion

Main Article Content

Małgorzata Grzywacz

Abstrakt

Über einige Elemente des Nationalen bei Friedrich Schlegel: Eine Folgediskussion

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Grzywacz, M. (2018). Über einige Elemente des Nationalen bei Friedrich Schlegel: Eine Folgediskussion. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (1), 139-143. https://doi.org/10.14746/snp.1999.01.11
Dział
Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo
Biogram autora

Małgorzata Grzywacz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktor, germanista, literaturoznawca, adiunkt w Zakładzie Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego w Instytucie Filologii Germańskiej UAM