AZJATYCKI PRZEŁOM W POZNAŃSKIEJ NEOFILOLOGII ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SINOLOGII

Main Article Content

Jerzy Bańczerowski

Abstrakt

The initial events accompanying the foundation of sinology at the Adam Mickiewicz University (AMU) in Poznań are called to mind against the background of the Asiatic context. The appearance of east Asian studies at AMU, including Chinese, Japanese, and Korean studies, was a necessary academic enterprise serving the intercultural development of the Faculty of Modern Languages and Literature. In this respect, these studies made this faculty comparable with the corresponding faculties at other universities in Poland. The role of the Institute of Linguistics in this philological breakthrough has been emphasized, and certain personal experiences of the author have been recollected. The proposal concerning the establishment of the Faculty of Asian and African Studiesat AMU has been briefly justified. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bańczerowski, J. (2019). AZJATYCKI PRZEŁOM W POZNAŃSKIEJ NEOFILOLOGII ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SINOLOGII. Scripta Neophilologica Posnaniensia, 19, 25-37. https://doi.org/10.14746/snp.2019.19.02
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Jerzy Bańczerowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor zwyczajny, doktor habilitowany, językoznawca, emerytowany profesor UAM, były dyrektor Instytutu Językoznawstwa UAM

Bibliografia

  1. Bańczerowski, J. 2004. „My Ainu adventure”. Linguistic and Oriental Studies from Poznań 6. 91-99.
  2. Bańczerowski, J. 2019. „Moje spotkania z Koreą”. W zbiorze: Przyszczypkowski K. i I. Cytlak (red.). 2019. Nestorzy nauki Uniwersytetowi. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
  3. Chlebda, W. 2012. „Czy polska etnolingwistyka może być zwornikiem nauk humanistycznych”. W zbiorze: Grochowski, M. (red.). 2012. Językoznawstwo w Polsce. Warszawa: Bell Studio. 91-98.
  4. Davies, N. 2007. Europa między Wschodem a Zachodem. Kraków: Znak.
  5. Huszcza, R. 2006. „Orientalistyka: filologia – nauka o języku – wiedza o kulturze”. Przegląd Orientalistyczny 3.4. 137–146.
  6. Góralczyk, B. 2012. Przebudzenie smoka. Powrót Chin na scenę globalną. Warszawa: Rambler.
  7. Kapuściński, R. 2004. Podróże z Herodotem. Kraków: Znak.
  8. Kennedy, R. 2013. Dary zen dla chrześcijan. Kielce: Wydawnictwo Charaktery.
  9. Osten, M. 2005. „Lucyferowy pośpiech”, czyli Goethe odkrywa zalety powolności. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
  10. Uhlig, H. 1996. Jedwabny szlak: kultury antyku między Chinami a Rzymem. Warszawa: PIW.