ROLA KRYTYKI W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU CZŁOWIEKA W INTERAKCJACH MIĘDZYOSOBOWYCH

Main Article Content

Jerzy Kaus

Abstrakt

The article aims at analyzing the role of criticism in forming the image of human being in interpersonal interactions. The discussion starts with defining criticism and image. In order to define the concept of criticism, the definition proposed by Mirosław Karwat (2007) is applied. Next, the notion of image is analyzed by means of Stanisław Puppel’s (2016) definition. Finally, the role of criticism in forming the image of human being is scrutinized by means of a survey which was carried out among 20 students studying in Poznań. The results are discussed in the final part of the article.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaus, J. (2019). ROLA KRYTYKI W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU CZŁOWIEKA W INTERAKCJACH MIĘDZYOSOBOWYCH. Scripta Neophilologica Posnaniensia, 19, 61-70. https://doi.org/10.14746/snp.2019.19.05
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Jerzy Kaus, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

doktor nauk humanistycznych, anglista, językoznawca, wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości
w Poznaniu

Referencje

 1. Drabik, B. 2010. Językowe rytuały tworzenia więzi interpersonalnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Gordon, T. 1994. Wychowanie bez porażek: rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi. Warszawa: PAX.
 3. Gottman, J.M. 1999. The marriage clinic: a scientifically based marital therapy. New York: W.W. Norton and Co.
 4. Karbowski, M. 2010. Sztuka przyciągania ludzi: złote zasady zdobywania przyjaciół, którzy zawsze będą cie wspierać. Gliwice: Wydawnictwo Złote Myśli.
 5. Karwat, M. 2007. O złośliwej dyskredytacji: manipulowanie wizerunkiem przeciwnika. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Kaus, J. 2017. „Uwagi w sprawie wizerunku nauczyciela w perspektywie szkolnej”. W zbiorze: Wiertlewska, J. (red.). Język- dydaktyka- komunikacja. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 67-79.
 7. Luter, S. 2011. Zburzę ten mur: zacznij osiągać więcej, rozliczając się z przeszłością. Gliwice: Wydawnictwo Złote Myśli.
 8. Naruszewicz- Duchlińska, A. 2015. Nienawiść w czasach Internetu. Gdynia: Novae Res.
 9. Puppel, S. 2016. „Kuźnia Hefajstosa czyli krótki zarys wizerunku człowieka w komunikacji ludzkiej”. Scripta Neophilologica Posnaniensia XVI. 109-125.
 10. Szczerba, G. 2013. Menadżer doskonały: motywacja. Gliwice: Wydawnictwo Złote Myśli.
 11. Wilmot, W.W. i J.L. Hocker. 2011. Konflikty między ludźmi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.