ZNACZENIE JĘZYKA W KREOWANIU WIZERUNKU MIASTA

Main Article Content

Marta Koszko

Abstrakt

Cities are the main centres of social, cultural life and economic development. They have always attracted newcomers not only because of new opportunities but also because of the feeling of belonging and uniqueness which people need. The attractiveness of a particular urban centre mainly rests on its image, which is created in relation to its own unique identity. The language of the city, which is present in the public space in the form of the linguistic landscape and which reflects the socio-cultural composition of the city, creates the identity. Both socio-cultural composition of a city (hence the languages spoken in the public space) and the linguistic landscape can create an image of a city which is either open for an interaction or presents limited interactional potential.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Koszko, M. (2019). ZNACZENIE JĘZYKA W KREOWANIU WIZERUNKU MIASTA. Scripta Neophilologica Posnaniensia, 19, 71-83. https://doi.org/10.14746/snp.2019.19.06
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Marta Koszko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktor nauk humanistycznych, anglistka, językoznawca, adiunkt w Zakładzie Ekolingwistyki i Komunikologii, Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, Wydział Neofilologii UAM

Bibliografia

 1. Altkorn, J. 1999. Wizualizacja firmy. Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie.
 2. Baker, P. i J. Eversley 2000. Multilingual capital. London: Battlebridge.
 3. Ben Rafael, E., Shohamy, E., Amara, M.H. i N. Trumper-Hecht. 2006. „Linguistic landscape as symbolic construction of the public space: the case of Israel”. International Journal of Multilingualism 3.1. 7-30.
 4. Budarina, L. 2017. „Cosmopolitan Berlin? Interpreting the linguistic landscape of a cosmopolitan city”. Scripta Neophilologica Posnaniensia XVII. 77-88.
 5. Dudek-Mańkowska, S. 2011. „Koncepcja wizerunku miasta”. W zbiorze: Grzegorczyk, A. i A. Kochaniec. (red.). 2011. Kreowanie wizerunku miast. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji. 42-67.
 6. Glińska, E. 2008. Zarządzanie procesem kształtowania wizerunku miasta wśród jego mieszkańców na przykładzie Zambrowa. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 7. Görter, D. (red.). 2006. Linguistic landscape. A new approach to multilingualism. Clevedon: Multilingual Matters.
 8. Grześkowiak, M. 2010. Trans-city or Inter-city? The co-existence of majority and minority languages in the urban space: a comparative case study of London and Warsaw linguistic landscapes. Poznań: Katedra Ekokomunikacji UAM.
 9. Grzyś, P. 2017. „Wizerunek miasta a jego tożsamość – współczesne zależności”. Architects 2.50. 3-13.
 10. Koszko, M. 2018. „Redefining the image of the contemporary city – changes in linguistic and cultural realms – preliminary remarks”. Scripta Neophilologica Posnaniensia XVIII. 43-54.
 11. Kotler, P., Asplun, C., Rein, I. i D. Haider. 1999. Marketing places Europe. How to attract investments, industries, residents and visitors to cities, communities, regions and nations in Europe. London: Pearson Education.
 12. Landry, R. i R.Y. Bourhis 1997. „Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality: an empirical study”. Journal of Language and Social Psychology 16.1. 23-49.
 13. Lynch, K. 1960. Image of the city. Cambridge-London: MIT Press.
 14. Łuczak, A. 2005. „Istota tożsamości miasta/Image of the city and its identity – contemporary relations”. Samorząd terytorialny 1. 46-53.
 15. Meffert, H. 1989. „Stadtemarketing – Plicht oder Kur?”. Planung und Analyse 8. 273-280.
 16. Puppel, J. 2016. „Wskaźnikowość twarzy ludzkiej: krótki przegląd problematyki”. Scripta Neophilologica Posnaniensia XVII. 201-206.
 17. Puppel, S. 2016. „Kuźnia Hefajstosa czyli krótki zarys teorii wizerunku w komunikacji człowieka”. Scripta Neophilologica Posnaniensia XVII. 513-522.
 18. Rurański, M. i J. Niemczyk 2013. „Współczesne instrumenty kształtowania wizerunku miasta na przykładzie Wrocławia”. Studia Miejskie 11. 67-78.
 19. Shohamy, E. i S. Waksman. 2009. „Linguistic landscape as an ecological arena: modalities, meanings, negotiations, education”. W zbiorze: Shohamy, E. i D. Görter. (red.). Linguistic landscape: expanding the scenery. New York: Routledge. 313-331.
 20. Spolsky, B. i R.L. Cooper. 1991. The languages of Jerusalem. New York: Oxford University Press.
 21. Stanowicka, A. 2015. „Planowanie strategii kształtowania wizerunku miasta/Planning a strategy to create the city’s image”. Zarządzanie. Teoria i Praktyka. 14 (4). 19-25.
 22. Szromnik, A. 1997. Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Gdańsk: Walters Kluwer.
 23. Szul, R. 2013. „Miasto a język. Rola miast w kształtowaniu sytuacji językowej”. Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 2. 63-85.
 24. Źródła internetowe
 25. ŹI 1:
 26. https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html
 27. ŹI 2:
 28. PWN https://sjp.pwn.pl/slowniki/interakcja.html)
 29. ŹI 3:
 30. http://www.poznan.pl/mim/info/news/liczba-ludnosci-w-poznaniu,121374.html
 31. ŹI 4:
 32. https://stat.gov.pl/vademecum/vademecum_dolnoslaskie/portrety_gmin/powiat_dzierzoniowski/gmina_m_pilawa_gorna.pdf