WPŁYW MEDIÓW NA KREOWANIE WIZERUNKU STAROŚCI W REKLAMIE TELEWIZYJNEJ – BADANIE PILOTAŻOWE
pdf

Słowa kluczowe

image, TV commercial, old age, the elderly

Jak cytować

Kowalewska, K. (2019). WPŁYW MEDIÓW NA KREOWANIE WIZERUNKU STAROŚCI W REKLAMIE TELEWIZYJNEJ – BADANIE PILOTAŻOWE. Scripta Neophilologica Posnaniensia, 19, 85–94. https://doi.org/10.14746/snp.2019.19.07

Abstrakt

The purpose of the article is to find the answer to the questions whether television commercials have an impact on creating the image of the elderly and what image of old age and lifestyle of the elderly is built on the basis of television ads. Studies have confirmed the hypothesis and have shown that the media through the content presented in TV commercials have a real impact on the shape of the image of the elderly population. The results allow the media to be seen as strong and efficient tools in the process of creating the image as such, also of other populations or individuals. The qualitative results have shown that the image of old age is seen mainly as positive and neutral, whereas their lifestyle is perceived as real, idealized and attractive.

https://doi.org/10.14746/snp.2019.19.07
pdf

Bibliografia

Abbate, C.S., Boca S. i P. Bocchiaro. 2004. „Stereotypes in persuasive communication: influence exerted by a disapproved source”. Journal of Applied Social Psychology 34.6. 1191-1207.

Kowalewska, K. 2012. “Billboard advertising in a context – an ecological perspective”. W zbiorze: Koszko, M., Kowalewska, K., Puppel, J. i E. Wąsikiewicz-Firlej. (red.). Lingua: nervus rerum humanarum. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 223-238.

Kowalewska, K. 2017a. „Wizerunek osób starszych w medialnych przekazach reklamowych – analiza własna na podstawie wybranych reklam w prasie kobiecej w Polsce”. W zbiorze: Wszołek, M. (red.) Teorie komunikacji i mediów 10. Konstruowanie komunikacji i mediów 2. Wrocław: Wydawnictwo LIBRON. 227-246.

Kowalewska, K. 2017b. “The demographic trends and the presence of the elderly in Polish press advertising in 2012 and 2016 – a comparative study.” Hygeia Public Health 52.2. 183-189.

Kowalewska, K. 2018a. The perception of language and non-language resources in press advertisements: an ecolinguistic-communicative approach. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kowalewska, K. 2018b. “The role of non-verbal cues in image making on the basis of selected press advertisements showing elderly women”. Scripta Neophilologica Posnaniensia XVIII. 55-65.

Kowalewska, K. 2018c. „Wizerunek starości i osób starszych w oczach dorastającej młodzieży – komunikat z badań”. Chowanna 1.50. 275-302.

Kowalewska, K. 2018d. „Wizerunek starości i osób starszych wśród uczniów na poziomie szkoły podstawowej”. Studium Vilnense A XV. 146-151.

Kowalewska, K. 2018e. „Postrzeganie starości i osób starszych w rodzinie przez dorastającą młodzież w środowisku wiejskim”. Wychowanie w rodzinie 18.2. 277-305.

Kowalewska, K. i E. Grodzki. 2019. „The representation of mature adults in TV commercials: a crosscultural content analysis of portrayals in Poland and the U.S.”. Annales. Ethics in Economic Life 22.1. 103-118.

Kozłowska, A. 2006. Reklama. Socjotechnika oddziaływania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Pawlina, A. 2010. „Sposoby prezentowania osób starszych w reklamie. Analiza wybranych zagadnień”. Zeszyty naukowe nr 8 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 1. 99-115.

Puppel, S. 2016. „Kuźnia Hefajstosa czyli krótki zarys teorii wizerunku w komunikacji człowieka”. Scripta Neophilologica Posnaniensia XVI. 109-124.

Stefaniak-Hrycko, A. 2012. „Starość w reklamie telewizyjnej – śmieszy czy przeraża?” Nowiny Lekarskie 81(1). 89-95.

Szyszka, M. i K. Walotek-Ściańska. 2013. „Osoby starsze w środkach masowego przekazu”. W zbiorze: Walotek-Ściańska, K., Šerák, M., Szyszka, M. i Ł. Tomczyk. (red.). Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie. Sosnowiec–Praha: Oficyna Wydawnicza Humanitas.