GIN W BUTELCE LEJDEJSKIEJ. NIDERLANDZKIE POŻYCZKI JĘZYKOWE W POLSZCZYŹNIE I ICH POLA SEMANTYCZNE

Main Article Content

Agata Kowalska-Szubert

Abstrakt

The goal of this paper is to familiarize Polish readers with the Dutch borrowings functioning in modern Polish as well as the semantic fields which those borrowings belong to. Moreover, the authorasks the question of whether the criteria of classifying the origin of foreign lexemes applied by Polish lexicographers are clear, consistent and whether those criteria encompass all possible options.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kowalska-Szubert, A. (2019). GIN W BUTELCE LEJDEJSKIEJ. NIDERLANDZKIE POŻYCZKI JĘZYKOWE W POLSZCZYŹNIE I ICH POLA SEMANTYCZNE. Scripta Neophilologica Posnaniensia, 19, 95-102. https://doi.org/10.14746/snp.2019.19.08
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Agata Kowalska-Szubert, Uniwersytet Wrocławski

profesor uczelniany, doktor habilitowany w zakresie językoznawstwa ogólnego, niderlandystka i germanistka, kierownik Zakładu Językoznawstwa Niderlandzkiego w Katedrze Filologii Niderlandzkiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Referencje

  1. De Vries, M. i L.A. te Winkel. 1864-2001. Woordenboek der Nederlandsche taal. 43 tomy. ’s-Gravenhage: Nijhoff.
  2. Kowalska-Szubert, A. 2013. Polder, lakmus en kordzik. Nederlandse lexicale ontleningen in het hedendaagse Pools. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
  3. Rusiński, W. 1939. Osady tzw. „Olędrów” w dawnym województwie poznańskim. Poznań: Polska Akademia Umiejętności.
  4. Thijssen, L. 2003. Polska i Niderlandy. 1000 lat kontaktów. Zutphen: Walburg Pers.
  5. Van der Sijs, N. 2010. Nederlandse woorden wereldwijd. Den Haag: sDU.