GIN W BUTELCE LEJDEJSKIEJ. NIDERLANDZKIE POŻYCZKI JĘZYKOWE W POLSZCZYŹNIE I ICH POLA SEMANTYCZNE
PDF

Słowa kluczowe

Dutch borrowings, semantic fields, modern Polish, Polish lexicography

Jak cytować

Kowalska-Szubert, A. (2019). GIN W BUTELCE LEJDEJSKIEJ. NIDERLANDZKIE POŻYCZKI JĘZYKOWE W POLSZCZYŹNIE I ICH POLA SEMANTYCZNE. Scripta Neophilologica Posnaniensia, 19, 95–102. https://doi.org/10.14746/snp.2019.19.08

Abstrakt

The goal of this paper is to familiarize Polish readers with the Dutch borrowings functioning in modern Polish as well as the semantic fields which those borrowings belong to. Moreover, the authorasks the question of whether the criteria of classifying the origin of foreign lexemes applied by Polish lexicographers are clear, consistent and whether those criteria encompass all possible options.

https://doi.org/10.14746/snp.2019.19.08
PDF

Bibliografia

De Vries, M. i L.A. te Winkel. 1864-2001. Woordenboek der Nederlandsche taal. 43 tomy. ’s-Gravenhage: Nijhoff.

Kowalska-Szubert, A. 2013. Polder, lakmus en kordzik. Nederlandse lexicale ontleningen in het hedendaagse Pools. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rusiński, W. 1939. Osady tzw. „Olędrów” w dawnym województwie poznańskim. Poznań: Polska Akademia Umiejętności.

Thijssen, L. 2003. Polska i Niderlandy. 1000 lat kontaktów. Zutphen: Walburg Pers.

Van der Sijs, N. 2010. Nederlandse woorden wereldwijd. Den Haag: sDU.