KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNYCH NA POZIOMIE AKADEMICKIM. ARS BENE DICENDI NA PRZYKŁADZIE MOWY OSKARŻYCIELSKIEJ HIPOLITA KIRYŁOWICZA Z POWIEŚCI „BRACIA KARAMAZOW” FIODORA DOSTOJEWSKIEGO
pdf

Słowa kluczowe

rhetoric, communicative competence, public speaking

Jak cytować

Krawczak, M., & Urbaniak, A. (2019). KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNYCH NA POZIOMIE AKADEMICKIM. ARS BENE DICENDI NA PRZYKŁADZIE MOWY OSKARŻYCIELSKIEJ HIPOLITA KIRYŁOWICZA Z POWIEŚCI „BRACIA KARAMAZOW” FIODORA DOSTOJEWSKIEGO. Scripta Neophilologica Posnaniensia, 19, 103–115. https://doi.org/10.14746/snp.2019.19.09

Abstrakt

The paper proposes the employment of exemplary rhetorical tropes and figures present in literary works for further development of presentation skills in tertiary education students through strengthening their communicative competence. It reflects on rhetorical devices (both semantic and syntactic) and figurative language based on Dostoevsky’s Karamazov Brothers to be later-on used in a contemporary business context to a make any public presentation less of a bore. It strongly promotes and hopefully envisions the great comeback of long-forgotten rhetorical studies that should be reintroduced in HEI agendas in the form of Interpersonal Communication and Public Presentation courses.

https://doi.org/10.14746/snp.2019.19.09
pdf

Bibliografia

Allhoff, D.W. i W. Allhoff. 2008. Sztuka przekonywania do własnych racji. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Argyle, M. i M. Henderson. 2005. Körpersprache und Kommunikation. Paderborn: Junfermann.

Barłowska, M., Budzyńska-Daca, A. i P. Wilczek, (red.). 2008. Retoryka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Becker, G.S. 1964. Human capital. A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. Chicago: University of Chicago Press.

Bhattacharyya, E. 2018. “Stakeholders perspective on communicative competence in Industry 4.0: Walk the talk of informative technologists”. SHS Web of Conferences 53. 2-12.

Bielak, M.I., Puppel, S. i W. Maliszewski, (red.). 2018. Linguolabourese: language and communication in action. Advances in elinguistics. Piła: Wydawnictwo PWSZ.

Budzyńska-Daca, A. 2008. „Sztuka argumentacji”. W zbiorze: Barłowska, M., Budzyńska-Daca, A. i P. Wilczek, (red.). 2008. Retoryka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 57-76.

Dobek-Ostrowska, B. 2006. Komunikowanie polityczne i publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dostojewski, F. 1913. Bracia Karamazow. Warszawa: Biblioteka Dzieł Wybranych.

Drabik, B. 2007. „Retoryczne "elocutio" i wybrane zagadnienia teorii komunikacji a problem jasności i stosowności języka prawniczego”. W zbiorze: Sobczak, B. (red.). Powinowactwa retoryki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 107-120.

Gis, A. i M. Wobalis. (red.). 2016. Polonista na rynku pracy. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Gondek, P. 2015. “Communio and communicatio: the role of communication for participating in public life”. W zbiorze: Tarasiewicz, F.P. (red.). Studia Gilsoniana 4:1. Cromwell: The International Etienne Gilson Society. 17-28.

Jabłońska-Bonca, J. i K. Zeidler. 2016. Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kohout, J. 2006. Retoryka. Mowa zjednuje ludzi. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Korolko, M. 1990. Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Krawczak, M. 2017. „Poznańska szkoła ekolingwistyki”. Scripta Neophilologica Posnaniensia XVII. 145-192.

Kulczycki, E. 2012. Teoretyzowanie komunikacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.

Latoch-Zielińska, M. 2016. „Polonista to nie tylko nauczyciel”. W zbiorze: Gis, A. i M. Wobalis. (red.). 2016. Polonista na rynku pracy. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 25-39.

Maes, J.D., Weldy, T.G. i M.L. Icenogle. 1997. “A managerial perspective: oral communication competency is most important for business students in the workplace”. Journal of Business Communication 34(1). 67–80.

McNatt, D.B. 2019. “Enhancing public speaking confidence, skills, and performance: An experiment of service-learning”. The International Journal of Management Education 17. 276-285.

Michałowski, D. 2015, „Ambiwalencja i tajemnica. Wokół antropologii filozoficznej Dostojewskiego”. Logos i Ethos 38.1. 7-24.

Morreale, S.P., Spitzberg, B.H. i J.K. Barge. 2007. Komunikacja między ludźmi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ngang T.K., Chan T. i U.D. Vetriveilmanyc. 2015. “Critical issues of soft skills development in teaching professional training: educators’ perspectives”. Procedia: Social and Behavioral Sciences 205. 128-133.

Norwood, F.B. i S.R. Henneberry. 2006. “Show me the money! The value of college graduate attributes as expressed by employers and perceived by students”. American Journal of Agricultural Economics 88.2. 484-498.

Puppel, S. i J. Puppel. 2008. „Gestosfera jako istotny składnik przestrzeni publicznej: wstępny zarys problematyki”. Oikeios Logos 4. 1-8.

Puppel, S. 2008. “Communicology: remarks on the reemergence of a paradigm in communication studies”. W zbiorze: Puppel, S. i M. Bogusławska-Tafelska. (red.). New pathways in linguistics. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. 11-22.

Puppel, S. i M. Bogusławska-Tafelska. (red.). 2008. New pathways in linguistics. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Puppel, S. 2007. „Interlingwalizm czy translingwalizm? Interkomunikacja czy transkomunikacja? Uwagi w kontekście współistnienia języków naturalnych w ramach globalnej wspólnoty kulturowo-językowo- komunikacyjnej”. W zbiorze: Puppel, S (red.). Społeczeństwo-kultura-język. W stronę interakcyjnej architektury komunikacji. Poznań: KEKO UAM. 79-94.

Puppel, S. 2004. “An outline of a domain-resource-agent-access-managment (DRAAM) model of human communication: towards an ecology of human communication”. Electronic Journal Oikeios Logos 1. 1-26.

Suleman, F. 2018. „The employability skills of higher education graduates: insights into conceptual frameworks and methodological options”. Higher Education 76.2. 263–278.

Tarasiewicz, F.P. (red.). 2015. Studia Gilsoniana 4.1. Cromwell: The International Etienne Gilson Society.

Tecław, B. 2015. „Retoryka pytań w dyskursie sądowym”. Res Rhetorica 3. 2-15.

Teichler, U. 2009. Higher education and the world of work. Conceptual frameworks, comparative perspectives, empirical findings. Rotterdam: Sense Publishers.

Urbaniak, A. 2018. „Piękny umysł. O konieczności rozwijania kompetencji interpersonalnych u studentów uczelni technicznych”. W zbiorze: Bielak, M.I., Puppel, S. i W. Maliszewski, (red.). Linguola bourese: language and communication in action. Advances in elinguistics. Piła: Wydawnictwo PWSZ.

Urbaniak, A. 2014. Rola elementów werbalnych i niewerbalnych w komunikacji politycznej końca XX i początku XXI wieku na podstawie analizy wybranych wystąpień medialnych polskich polityków. Poznań: Katedra Ekokomunikacji UAM.

Velasco, M.S. 2012. "More than just good grades: candidates’ perceptions about the skills and attributes employers seek in new graduates". Journal of Business Economics and Management 13(3). 499-517.

Wiertlewska, J. 2017. “Is it possible for doctors to treat their patients and communicate with them as if they were their partners?” W zbiorze: Wiertlewska, J. (ed.). Komunikacja. Dydaktyka języka obcego w szkole wyższej. Toruń/Bydgoszcz: Dział Wydawnictw Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wiertlewska, J. (ed.). 2017. Komunikacja. Dydaktyka języka obcego w szkole wyższej. Toruń/Bydgoszcz: Dział Wydawnictw Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wobalis, M. 2016. „Polonista a rynek pracy”. W zbiorze: Gis, A. i M. Wobalis. (red.). Polonista na rynku pracy. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 11-24.

Worsowicz, M. 2013. O „duchu stosowności”: teoria retoryczna a współczesna praktyka medialna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Zgółka, T. 2017. „Retoryka a kultura języka”. Poradnik Językowy 2. 41-50.

Źródła internetowe:

IS 1: www.rp.pl/artykul/1089269-Kudrycka--Humanisci-musza-wyjsc-ze-skansenu.html#ap-1 [dostęp: 20.09.2019].

IS 2: https://targetjobs.co.uk/careers-advice/career-planning/273051-the-top-10-skills-thatll-get-you-a-jobwhen-you-graduate [dostęp: 20.09.2019].

IS 3: https://www.thebalancecareers.com/top-soft-skills-employers-seek-1986632 [dostęp: 20.09. 2019].