AUCH GEHÖRLOSE LERNER KÖNNEN FREMDSPRACHEN LERNEN

Main Article Content

Barbara Skowronek

Abstrakt

How do the deaf people learn to communicate? Can the deaf people learn the phonic language (sound language, germ. lautsprachlich kommunizieren); can they learn foreign languages? What conditions should be met for this? What support should they expect from the family, from teachers, from hearing people? The answer to this will be a description of Sarah Neef’s learning the sound language.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skowronek, B. (2019). AUCH GEHÖRLOSE LERNER KÖNNEN FREMDSPRACHEN LERNEN. Scripta Neophilologica Posnaniensia, 19, 171-189. https://doi.org/10.14746/snp.2019.19.13
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Barbara Skowronek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

profesor zwyczajny, doktor habilitowany, germanistka, językoznawca, emerytowana profesor Wydziału Neofilologii UAM

Bibliografia

  Bonacchi, S. 2011. Höflichkeitsausdrücke und anthropozentrische Linguistik. Warszawa: Euro-Edukacja.

  Domagała-Zyśk, E. und K. Karpińska-Szaj. 2011. Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej. Podstawy metodyki nauczania języków obcych. Kraków: Impuls.

  Grucza, F. 1993. „Zagadnienia ontologii lingwistycznej: o językach ludzkich i ich (rzeczywistym) istnieniu”. In: Bartmiński, J. (red.) Opuscula Logopedica. In honorem Leonis Kaczmarek. Lublin: UMCS. 25-47.

  Grucza, F. 1999. „Współczesna polska polityka językowa w zakresie nauki języków obcych”. In: Mazur, J.(red.). Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci. Lublin.73-98.

  Grucza, F. 2012. „Zum Gegenstand und zu den Aufgaben der Anthropozentrischen Linguistik, Kulturologie und Kommunikologie sowie zur gegenseitigen Verentzung dieser Ereknntnisbereiche“. Kwartalnik Neofilologiczny LIX 3/2012. 227-344.

  Karpińska-Szaj, K. 2013. Nauczanie języków obcych uczniów z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych. Poznań: UAM.

  Olpińska, M. 2009. Nauczanie dwujęzyczne w świetle badań i koncepcji glottodydaktycznych. Warszawa: Euro-Edukacja.

  Rutkowski, P. 2016. „Migając poznają świat”. Przewodnik katolicki 2016/34. 35-37.