Gdzie mieszka język?
PDF

Słowa kluczowe

ontological assumptions
linguistic theories
language universals
Tadeusz Zgółka

Jak cytować

Zabrocki, W. . (2020). Gdzie mieszka język?. Scripta Neophilologica Posnaniensia, 20, 227–232. https://doi.org/10.14746/snp.2020.20.15

Abstrakt

The article is devoted to the problems of the ontological assumptions of linguistics. It is argued that the thesis on the diversity of these assumptions goes beyond the classic positions in the dispute over language universals. The dependence of ontological assumptions on the empirically established linguistic theories is indicated.

https://doi.org/10.14746/snp.2020.20.15
PDF

Bibliografia

Bogusławski, A. i E. Drzazgowska. 2016. Język w refleksji teoretycznej: przekroje historyczne. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Katedra Lingwistyki Formalnej.

Chomsky, N. 1965. Aspects of the theory of syntax. Cambridge, Mass.: M.I.T. Press.

Hauser, M.D., Chomsky, N. i W.T. Fitch. 2002. “The faculty of language: what is it, who has it, and

how did it evolve?”. Science 298. 5598, 1569–1579.

Kahneman, D. 2012. Thinking, fast and slow. London: Penguin.

Katz, J.J. 1981. Language and other abstract objects. Totowa, N.J.: Rowman and Littlefield.

Kleszczowa, K. 2012. Tajemnice dynamiki języka: księga jubileuszowa. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Koerner, K. 1982. „The Schleicherian paradigm in linguistics”. General linguistics 22.1. 1–39.

Krawczak, M. 2017. „Poznańska szkoła ekolingwistyki”. Scripta Neophilologica Posnaniensia XVII. 145–192.

Rittel, T. 1994. Metodologia lingwistyki edukacyjnej: Rozwój języka. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.

Puppel, S. 2002. “A nonmonotonic account of human verbal communicative behaviour versus animal communication: an attempt at converging the linguistic and information processing perspectives”. Lingua Posnaniensis 44. 131–144.

Zabrocki, W. 2006. Psychologizm i socjologizm w dziejach transformacyjno-generatywnej refleksji nad językiem naturalnym. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.

Zabrocki, W. 2018. „Głos w dyskusji nad książką Andrzeja Bogusławskiego i Ewy Drzazgowskiej: Język w refleksji teoretycznej. Przekroje historyczne”. Investigationes linguisticae 38. 35–37.

Zabrocki, L. 1963. Wspólnoty komunikatywne w genezie i rozwoju języka niemieckiego: Cz. 1. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Zgółka, T. 1980. Jȩzyk. kompetencja. Gramatyka: studium z metodologii lingwistyki. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Żywiczyński, P. i S. Wacewicz. 2015. Ewolucja języka. W stronę hipotez gesturalnych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.