Obecność i rola audiodeskrypcji jako wizerunku audialnego, mediującego w akcie komunikacyjnym: badanie pilotażowe
PDF

Słowa kluczowe

audiodescription
image
audio image

Jak cytować

Mikołajczyk, K., & Puppel, J. (2020). Obecność i rola audiodeskrypcji jako wizerunku audialnego, mediującego w akcie komunikacyjnym: badanie pilotażowe. Scripta Neophilologica Posnaniensia, 20, 181–197. https://doi.org/10.14746/snp.2020.20.11

Abstrakt

Audiodescription is a type of translation in which visual elements are transferred into verbal descriptions. Numerous studies discuss the influence of this additional narration on media accessibility for its target audiences, namely partially sighted and blind people. Nevertheless, the impact of audiodescription on different audiences, such as sighted people, is still underdeveloped. The aim of this article is to investigate the influence of audiodescription which can be considered an example of mediation in the act of communication, on sighted audiences.

https://doi.org/10.14746/snp.2020.20.11
PDF

Bibliografia

Imagine. 2012. Reż. Andrzej Jakimowski, Polska: KMBO Production.

Bardini, F. 2017. „Audio description style and the film experience of blind spectators: design of a reception study“. Rivista Internazionale di Tecnica della Traduzione/International Journal of Translation 19. 49–73.

Braun, S. 2007. „Audio description from a discourse perspective: a socially relevant framework for research and training”. Linguistica Antverpiensia. New Series 6. Themes in Translation Studies. 357–369.

Braun, S. 2008. „Audiodescription research: state of art and beyond”. Translation Studies in the New Millennium 6. 14–30.

Braun, S. 2011. „Creating coherence in audio description”. Meta: Journal des Traducteurs/ Meta: Translator’s Journal 56.3. 645–662.

Chmiel, A. i I. Mazur 2014. Audiodeskrypcja. Poznań: Wydział Anglistyki UAM.

Emmitt, S. i Ch.A. Gorse. 2007. Communication in construction teams. New York: Taylor and Francis.

Emmitt, S. i Ch.A. Gorse. 2009. Construction communication. Oxford: Blackwell Publishing Limited.

Fryer, L. 2016. An introduction to audiodescription: a practical guide. London/New York: Routledge.

Hendrykowski, M. 2018. Scenariusz filmowy. Teoria i praktyka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Hirvonen, M. i L. Tiittula. 2010. “A method for analysing multimodal research material: Audio description in focus”. Electronic proceedings of the KäTu symposium on translation and interpreting studies 4. 1–12. (https://www.sktl.fi/@Bin/40698/Hirvonen%26Tiittula_MikaEL2010.pdf) (data dostępu: 02.09.2019).

Hyks, V. 2005. “Audio description and translation. Two related but different skills”. Translating Today 4. 6–8.

Iglesias Fernández, E., Martínez Martínez, S. i A.J. Chica Núñez. 2015. „Cross-fertilization between reception studies in audio description and interpreting quality assessment: the role of the describer’s voice”. W zbiorze: Baños Piñero, R. i J. Díaz-Cintas (red.). Audiovisual Translation in a Global

Context. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 72–95.

Janowska, I. 2017. „Mediacja i działania mediacyjne w dydaktyce języków obcych”. Języki Obce w Szkole 3. 80–86.

Jankowska, A. 2009. „Audiodeskrypcja – wzniosły cel w tłumaczeniu”. W zbiorze: Brzozowski, J. i M. Filipowicz-Rudek (red.). Między oryginałem a przekładem: wzniosłość i styl wysoki w przekładzie. Kraków: Księgarnia Akademicka. 225–256.

Jankowska, A. 2014. „Tłumaczenie jako alternatywna metoda tworzenia audiodeskrypcji”. Przekładaniec 28. 23–28.

Kalisz, A. i A. Zienkiewicz. 2014. Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu. Warszawa: Wolters Kluwer SA.

Kowalewska, K. i J. Puppel. 2017. „Wizerunek i wskaźnikowość układów ciała ludzkiego w reklamie na przykładzie polskiej prasy kobiecej – badanie i uwagi wstępne”. Scripta Neophilologica Posnaniensia XVII. 495–502.

Künstler, I. 2014. „Cel uświęca środki audiodeskrypcji”. Przekładaniec 28. 140–152.

Künstler, I., Butkiewicz, U. i R. Więckowski. 2012. Audiodeskrypcja – standardy tworzenia. Warszawa: Fundacja Kultury bez Barier. (https://www.nimoz.pl/files//articles/147/Audiodeskrypcja_-_zasady_tworzenia.pdf) (data dostępu: 10.02.2019).

Mazur, I. 2014a. „Gestures and facial expressions in audio description”. W zbiorze: Maszerowska, A, Matamala, A. i P. Orero. (red). 2014. Audiodescription: new perspectives illustrated. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 179–198.

Mazur, I. 2014b. „Projekt ADLAB i funkcjonalizm w przekładzie – w stronę strategii audiodeskrypcyjnych”. Przekładaniec 28. 11–22.

Mazur, I. i A. Chmiel. 2011. „Odzwierciedlenie percepcji osób widzących w opisie dla osób niewidomych. Badania okulograficzne nad audiodeskrypcją”. Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik 4. 163–180.

Mazur, I. i A. Chmiel. 2012. “Audiodescription made to measure: Reflections on interpretation in AD based on the Pear Tree Project Data”. W zbiorze: Remael A., Orero P. i M. Carroll (red.). Audiovisual translation and media accessibility at the crossroads. Media for all 3. Amsterdam/New

York: Rodopi. 173–188.

Orero, P. 2007. „Sampling audio description in Europe”. W zborze: Díaz-Cintas, J., Orero, P. i A. Remael (red.). Media for all: Subtitling for the deaf, Audiodescription, and sign language. Amsterdam/New York: Rodopi. 111–126.

Orero, P. 2012. “Film reading for writing audio descriptions: A word is worth a thousand images?”. W zbiorze: Perego, E. (red.). Emerging topics in translation: audiodescription. Trieste: EUT Edizioni Università di Triestepp. 13–28.

Orero, P. i A. Matamala. 2013. „Standardising audio description”. Italian Journal of Special Education for Inclusion 1.1. 149–155.

Pązik, A. 2008. „Przedmiot i podmiot prawa do wizerunku”. Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 1. 126–151.

Perego, E. (red.). 2012. Emerging topics in translation: audiodescription. Trieste: EUT Edizioni Università di Triestepp.

Perego, E. 2016. “Gains and losses of watching audio described films for sighted viewers”. Target 28(3). 424–444.

Puigdomènech, L., Matamala, A. i P. Orero. 2010. „Audiodescription of films: state of the art and a protocol proposal”. Studies in Language 20. 27–43.

Puppel, S. (red). 2011. Transkomunikacja. W stronę sprofilowania przestrzeni publicznej jako wielopłaszczyznowej przestrzeni komunikacyjnej. Scripta de Communicatione Posnaniensi. Seria: Prace Naukowe Katedry Ekokomunikacji. Tom 3. Poznań: KEKO UAM.

Puppel, S. 2016. „Kuźnia Hefajstosa czyli krótki zarys teorii wizerunku w komunikacji człowieka”. Scripta Neophilologica Posnaniensia XVI. 109–124.

Rabbitt, P.M.A. i A.R. Carmichael. 1995. “Designing communications and information handling systems for disabled and elderly users”. W zbiorze: Snel, J. i R. Cremer (red.) Work and aging: a European perspective. London: Taylor and Francis. 173–195.

Sadowska, A. 2014. „Audiodeskrypcja do ilustracji w prasie – wskazówki dla trenerów szkolących audiodeskryptorów”. Przekładaniec 28. 124–139.

Sadowska, A. 2015. „Learning English vocabulary from film audio description: a case of Polish sighted students”. Roczniki Humanistyczne 63.11. 101–123

Shannon, C.E. i W. Weaver. 1949. The mathematical theory of communication. Champaign, Ill.: University of Illinois Press.

Sikorski, J. 2014. „Wizerunek brzmienia wypowiedzi w nauce wymowy. Ewaluacyjna bariera między kategoryzacją a instrukcją wykonawczą w procedurze imitacyjnej”. Konińskie Studia Językowe 2.1. 55–69.

Ślęzak, P. 2009. Ochrona prawa do wizerunku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Snel, J. i R. Cremer (red.) 1995. Work and aging: a European perspective. London: Taylor and Francis.

Snyder, J. 2008. „Audiodescription. The visual made verbal”. W zbiorze: Díaz-Cintas, J. (red.). The didactics of audiovisual translation. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 191–198.

Snyder, J. 2015. Przekuć obraz w słowo: wokół historii i współczesnych zastosowań audiodeskrypcji. San Diego: Academic Press.

Szarkowska, A. 2011. „Text-to-speech audio description: towards wider availability of AD”, The Journal of Specialised Translation 15. 142–162.

Szarkowska, A. i A. Jankowska. 2012. „Text-to-speech audio description of voiced-over films. A case study of audio described Volver in Polish”. W zbiorze: Perego, E. (red.). Emerging topics in translation: audiodescription. Trieste: EUT Edizioni Università di Trieste. 81–98.

Szarkowska, A. i A. Jankowska. 2015. „Audio describing foreign films”. The Journal of Specialised Translation 23. 243–269.

Szarkowska, A. i I. Künstler. 2012. „Audiodeskrypcja w kinie, teatrze i muzeum: wprowadzenie do działań praktycznych”. W zbiorze: Trzeciakiewicz, M. (red.). Audiodeskrypcja w teorii i praktyce, czyli jak mówić o tym, czego nie można zobaczy. Wrocław: Fundacja Katarynka. 65–107.