Kontakt

Redakcja Środkowoeuropejskich Studiów PolitycznychWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM ul. Umultowska 89a 61-614 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Marcin Łukaszewski
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Wsparcie techniczne

Pressto