Redaktor naczelny

prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach, WNPID UAM, Polska

Zastępca Redaktora naczelnego

prof. UAM dr hab.  Szymon Ossowski, WNPID UAM, Polska

Sekretarz redakcji

dr Marcin Łukaszewski, WNPID UAM, Polska

Zastępca sekretarza redakcji

dr Maria Wąsicka-Sroczyńska, WNPID UAM, Polska

Członkowie redakcji

prof. UAM dr hab. Edward Jeliński, WNPID UAM, Polska

prof. UAM dr hab. Agnieszka Stępińska, WNPID UAM, Polska

prof. zw. dr hab. Marek Żyromski, WNPID UAM, Polska

Redaktor statystyczny

Bolesław Suchocki, UAM, Polska

Redaktorzy językowi

Agnieszka Mielczarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. Oleg Mikhailew, Państwowy Uniwersytet w Woroneżu, Federacja Rosyjska

dr Malcolm Czopinski, UAM, Polska

prof. Thomas Mehlhausenm, Uniwersytet w Poczdamie, Niemcy

Redaktorzy tematyczni

Janusz Adamowski, Polska

Marek Żmigrodzki, Polska

Alicja Stępień-Kuczyńska, Polska

Jacek Sobczak, Polska

Jędrzej Skrzypczak, Polska

Ryszard Paradowski, Polska

Grzegorz Piwnicki, Polska

Maria Marczewska-Rytko, Polska

Roman Bäcker, Polska

Arkadiusz Żukowski, Polska

Dorota Piontek, Polska

Rada naukowa

prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas, WNPID UAM, Polska

Oleg Belenov, Państwowy Uniwersytet w Woroneżu, Federacja Rosyjska

Tadeusz Bodio, WDINP, UW, Polska

Jochen Franzke, Uniwersytet w Poczdamie, Niemcy

Włodymyr Rizun, Państwowy Uniwersytet w Woroneżu, Federacja Rosyjska

Dmitr Kozłow, Rosja

Jurij Anatoljewicz Zular, Rosja