Pressto.

Nagłowek strony

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Zastępca Redaktora naczelnego

  1. dr Szymon Ossowski, WNPID UAM, Polska

Sekretarz redakcji

  1. dr Marcin Łukaszewski, WNPID UAM, Polska

Zastępca sekretarza redakcji

  1. mgr Maria Wąsicka, WNPID UAM, Polska

Członkowie redakcji

Redaktor statystyczny

  1. Bolesław Suchocki, UAM, Polska

Redaktorzy językowi

  1. prof. Oleg Mikhailew, Państwowy Uniwersytet w Woroneżu, Rosja
  2. prof. Thomas Mehlhausenm, Uniwersytet w Poczdamie, Niemcy


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo