Środkowoeuropejskie Studia Polityczne

Aktualny numer

Nr 1 (2023)
Opublikowany 2023 marca 15

Czasopismo naukowe „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” (kwartalnik) wydawane jest przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.Tematyka artykułów publikowanych w „Środkowoeuropejskich Studiach Politycznych” dotyczy szeroko rozumianej problematyki politologicznej, w szczególności sytuacji państw Europy Środkowej i Wschodniej – zarówno spraw wewnętrznych tych państw, jak i ich sytuacji międzynarodowej.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za złożenie, procedowanie, przyjęcie do druku i opublikowanie tekstów zakwalifikowanych do publikacji.

INDEKSOWANE W:  
CEEOL; DOAJ; ERIH PLUS; Index Copernicus; CEJSH; BazHum; AMUR; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 70
ICV 2021 = 100.00 
DOI: 10.14746/ssp
ISSN: 1731-7517
eISSN: 2956-5014

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

ARCHIWIZACJA: Platforma PRESSto archiwizuje zawartość tego czasopisma w PKP Preservation Network (PKP PN) - zapewniającego tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma.

"Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" są zgodne ze standardami I40C dotyczącymi otwartych cytowań.

LICENCJA: Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons – Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa. 

WYDAWCA:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ROZWÓJ CZASOPISM NAUKOWYCH

"Środkowoeuropejskie Studia Polityczne"
Nr umowy RCN/SP/0135/2021/1 z dnia 23-09-2022
Dofinansowanie: 47 120,98 zł
Całkowita wartość: 47 120,98 zł

Ogłoszenia

Wyświetl wszystkie wydania